Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Други възпалителни болести на черния дроб Грануломатозен хепатит, некласифициран другаде

Грануломатозен хепатит, некласифициран другаде МКБ K75.3

Грануломатозен хепатит, некласифициран другаде МКБ K75.3 - изображение

Грануломатозен хепатит, некласифициран другаде представлява фокално организирана колекция от мононуклеарни фагоцити, която е израз на клетъчно - медиирана реакция. Грануломатозен хепатит, некласифициран другаде се установява в 3 до 10 % от чернодробните биопсии. В Европа 80-90 % от грануломатозните хепатити се причиняват от саркоидоза и туберкулоза. Около 7% от чернодробните грануломи се причиняват от медикаменти. Сравнително чести 10-20 % са грануломите при първичната билиарна цироза и Ку-треска. При болни с хепатомегалия (увеличен черен дроб), фебрилитет (висока температура) и отклонения в биохимичните изследвания, чернодробната биопсия установява грануломатозен хепатит в 25 % от пациентите.

Класификацията на грануломатозен хепатит, некласифициран другаде е направена според причините, които я предизвикват:
- Бактериални причини: бруцелоза, лепра, туларемия, туберкулоза и др.;
- Паразитни инфекции: аскарис, шистозомиаза, ламблии, фасциолози и др.;
- Вирусни инфекции: цитомегаловирус, Ебщайн-Бар вирус;
- Гъбични инфекции: хистоплазмоза, аспергилоза, актиномикоза, кандидоза;
- Рикетсии и спирохети;
- Хепатобилиарни заболявания: първична билиарна цироза, билиарна (жлъчна) обструкция;
- Неоплазми: болест на Ходжкин, абдоминални неоплазии;
- Други заболявания: саркоидоза, язвен колит, болест на Крон, берилиоза, грануломатоза на Вегенер, йеюно - илиален байпас, хипогамаглобулинемия, медикаменти, чужди тела и др.;
- Идиопатични – без изяснена причина.

Черният дроб се засяга често поради детоксичната му функция, обезвреждане и очистване на редица антигени чрез клетките на моноцито - макрофагеалната система. Грануломите, които се образуват при грануломатозен хепатит, некласифициран другаде биват инфекциозни и неинфекциозни. Специфичните грануломи най-често съдържат причинителя. Такива са грануломите при шистозомиаза и лепра, при туберкулоза и саркоидоза. Неспецифични грануломи в паренхима се установяват често при чернодробните биопсии, но това не означава, че липсват специфични и относително специфични, ако не се направят допълнителни изследвания. Грануломите имат еднакъв хистологичен строеж. За разлика от липогрануломите при алкохолната чернодробна болест, грануломите са епителоидни и най-често не некротизират. Понякога при туберкулозните грануломи липсва казеозна некроза и тогава разграничаването им от грануломите при саркоидозата е трудно. Понякога туберкулозните грануломи могат да имат фокална фиброза и да калцифицират. По-старите грануломи имат и фиброзна капсула. Макроскопски се различават 5 морфологични варианта на грануломатозния хепатит – ексудативен, макуларен, микрокистичен и шнуровидно жълтеникав. Чернодробните увреждания при фасцилозата и при туберкулозата могат да достигнат по-големи размери.

Клинична картина на грануломатозен хепатит, некласифициран другаде
Грануломите сами по себе си обикновено са асимптомни, дори и обширни инфилтрации обикновено причиняват само незначителна хепатомегалия и леко изразена жълтеница.
Когато се касае за тежко болен пациент с фибрилно - интоксикационен синдром, хепатомегалия (увеличен черен дроб) или хепатоспленомегалия (увеличени черен дроб и слезка), симптомите отразяват основното заболяване. Спленомегалията(увеличената слезка) се установява в 70-80 % от болните, но промените по повърхността на слезката нямат категорична диагностична стойност. Анамнезата е от изключително важно значение. При фермери, ветеринари и работници в месопреработването по-често се наблюдава грануломатозен хепатит.
Чернодробните грануломи рядко засегнат хепатоцелуларната функция. Въпреки това, когато грануломи са част от по-възпалителна реакция, включваща черния дроб хепатоцелуларната дисфункция е налице. Понякога възпалението причинява прогресивна чернодробна фиброза и портална хипертония.
Грануломатозен хепатит се характеризира със следните симптоми:
- Жълтеница, макар и рядка, но когато я има се отнася за холестатична жълтеница;
- Отслабване на тегло;
- Умора;
- Общо неразположение;
- Коремна болка;
- Болните се оплакват и от главоболие;
- Миалгии (болки в мускулите);
- Фебрилитет (висока температура);
- Алергични реакции се наблюдават в някои случаи.

Диагноза на грануломатозен хепатит, некласифициран другаде
От неспецифичната клинична картина и физикалното изследване, при което може да има само леко увеличен черен дроб и слезка не можа да се постави диагнозата. Лабораторните изследвания също показват, само че има увреждане на черния дроб. Има леко раздвижване на АФ, АСАТ и АЛАТ, повишаване на билирубина се среща рядко. КАТ или ултразвук могат да бъдат нормални или да покажат хепатомегалия, дифузен нехомогенен черен дроб или локални лезии. Грануломите с диаметър над 5 мм могат да се визуализират като нодуларни лезии на ЯМР.
Диагнозата грануломатозен хепатит се доказва с помощта на хистологично изследване.

Лечение на грануломатозен хепатит, некласифициран другаде
Решаващо, а понякога и животоспасяващо, е етиологичното лечение на основното заболяване.

4.0, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия