Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Други възпалителни болести на черния дроб Други уточнени възпалителни болести на черния дроб

Други уточнени възпалителни болести на черния дроб МКБ K75.8

Други уточнени възпалителни болести на черния дроб МКБ K75.8 - изображение

Възпалителни болести или хепатит е реакция на черния дроб към ендогенни или екзогенни причинители, увреждащи черния дроб. Характеризира се с разрушаване на чернодробните клетки и присъствие на възпалителни клетки в чернодробния паренхим. Повечето остри и хронични чернодробни заболявания се характеризират с възпалителни процеси с повишена експресия на различни про- и анти- възпалителни цитокини в черния дроб. Тези цитокини са движещата сила на много възпалителни чернодробни заболявания и често водят до фиброза и цироза. Други уточнени възпалителни болести на черния дроб е и неалкохолен стеатозен хепатит.

Неалкохолна стеатозна чернодробна болест е заболяване, при което триглицеридите се натрупват поне в 10 % от чернодробните клетки (хепатоцитити). Неалкохолната стеатозна чернодробна болест включва „чистата” стеатоза, неалкохолния стеатохепатит и цирозата. Стеатозния хепатит е междинен стадий на увреждане на черния дроб, между стеатозата и цирозата и се характеризира с инфламаторни клетки и разрастване на фиброзна тъкан. Неалкохолната чернодробна болест е най-разпространеното чернодробно заболяване в развитите страни.

Неалкохолните стеатозни хепатити са други уточнени възпалителни болести на черния дроб, характеризиращо се с възпаление на черния дроб едновременно с натрупване на мазнини. Рисковите фактори за неалкохолна стеатозна чернодробна болест са затлъстяването (особено абдоминалното), захарният диабет тип 2, хиперлипидемията (хипертриглицеридемията), инсулиновата резистентност, бързото отслабване или прехранване, редица медикаменти (амиодарон, нифедипин, диазепам, кортикоиди, естрогени), тънкочревен дивертикул с бактериален свръхрастеж, обширни тънкочревни резекции, йеюнален байпас, гастропексия. Етиологичните фактори (причините) като диабет, затлъстяване, алкохол и други предизвикват мобилизация на свободните мастни киселини и поемането им от черния дроб. В митохондриите на хепатоцитите мастните киселини или се окислява или се използва за синтеза на триглицериди, фосфолипиди и холестеролови естери.

Клинична картина на други уточнени възпалителни болести на черния дроб
Неалкохолен стеатозен хепатит и други възпалителни болести нямат типично изявена клинична картина характерни само за тях. Те протичат клинично без оплаквания или с прояви на напреднало чернодробно заболяване. Болните се оплакват от астено - адинамичен синдром, болки по мускулите или мускулна слабост, лесна уморяемост, отпадналост, тежест в дясното подребрие, отоци, сърбеж, жълтеница. В част от болните, без да е установена цироза се открива увеличаване на черния дроб (хепатомегалия). Чернодробното заболяване е само част от метаболитния синдром. Метаболитният синдром включва комплекс от заболявания: стеатоза, дислипидемия, затлъстяване, артериална хипертония и захарен диабет тип 2. Шансът пациентът да има неалкохолна стеатозна болест нараства до 50 – 90 %, при съчетание на артериална хипертония с повишени триглицериди.Рискът от чернодробна цироза при едновременно затлъстяване с диабет е по-висок в сравнение с другите случаи. Миокарден инфаркт може да възникне при случаи с неалкохолна стеатозна чернодробна болест и нарушен глюкозен толеранс, без манифестен диабет. Заболяването не се различава от алкохолния стеатохепатит, с тази разлика, че лицата не употребяват алкохол.

Диагноза на други уточнени възпалителни болести на черния дроб
Диагнозата се поставя след внимателно изключване на друга етиология на чернодробното заболяване. Триадата от повишени стойности на трансаминазите, артериална хипертония и инсулинова резистентност е типичният метаболитен синдром и се характеризира с висок индекс на телесна маса, повишени триглицериди и холестерол, хиперинсулинемия, тежък диабет и хипертония. Ехографията установява стеатоза на черен дроб при засягане над 30 % от хепатоцитите. Ултразвуковото изследване не може да разграничи неалкохолна от алкохолна стеатозна чернодробна болест. От важно значение за диагнозата е чернодробната биопсия и хистологичното изследване. Тя е показана, особено в случаи на повишени аминотрансферази, когато не може да се установена етиология на заболяването. Хистологичното изследване често установява напреднала фиброза. Неудобство е, че изследването е инвазивно (около 30 % от случаите имат болка), а проследяването развитието на болестта налага повторни биопсии, което не се приема от болшинството пациенти. Чернодробна биопсия и хистологичното изследване се прави само в редки случаи, когато заболяването прогресира и персистира дълго време. Само много малък процент от случаите с неалкохолен стеатозен хепатит под 45 годишна възраст развиват чернодробна фиброза и прогресиращо заболяване към цироза.

Лечение на други уточнени възпалителни болести на черния дроб
Липсва сигурна и ефективна терапия за лечение на заболяването, но и поради риск от сърдечно – съдово заболяване се налага агресивно лечение. Лечението е насочено към основното метаболитно увреждане. Прилагат се медикаменти за лечение на: артериална хипертония, хипертриглицеридемия и захарен диабет тип 2. При пациенти с тежко затлъстяване, бавното отслабване на килограми е от полза, тъй като това води до намаляване и дори може да нормализира съдържанието на мазнини в черния дроб. Като лечебни мерки се препоръчва лека двигателна активност, ограничаване на приема на въглехидрати, ниско калорична диет, ограничен прием на желязо. Изключват се хепатотоксичните медикаменти и консумацията на алкохола. Към тази терапия се прилагат и антиоксидантни препарати и хепатопротектори. Тъй като стеатозните хепатоцити (чернодробни клетки), когато са изложени на действието на хидрофобните жлъчни киселини, синтензират по-голямо количество пероксидази, препоръчва се към терапията да се добави урзодезоксихолева киселина. Чернодробната цироза при неалкохолната стеатозна чернодробна болест е втората по честота причина за чернодробна трансплантация.

1.7, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия