Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Други възпалителни болести на черния дроб Абсцес на черния дроб

Абсцес на черния дроб МКБ K75.0

Абсцес на черния дроб МКБ K75.0 - изображение

Абсцес на черен дроб е възпалително заболяване, гнойна кухина в черния дроб. Абсцесите на черния дроб се разделят на две големи групи в зависимост от причинителя им - пиогенни бактерии и Entamoeba histolytica. Различията в патогенезата им, клиничната изява, както и в терапевтичното им поведение налагат разделеното им разглеждане. Тук ще бъде разгледан само пиогеннен абсцес.

Абсцес на черния дроб включва:

  • Чернодробен абсцес БДУ;
  • Холангитен чернодробен абсцес;
  • Хематогенен чернодробен абсцес;
  • Лимфогенен чернодробен абсцес;
  • Пилефлебитен чернодробен абсцес.

Абсцес на черния дроб може да бъде разделен на две големи групи спред размера и разпределението на огнищата, остротата на клиничната изява, вида на лечение, което се прилага, на: големи и малки абсцеси.
Големите абсцеси по-често са солитарни или конфлуиращи помежду си, и обикновено са ограничени в един чернодробен лоб. Малките абсцеси обикновено са множествени и дифузно дисеминирани в чернодробния паренхим.

Според патогенетичните механизми на проникване на инфекцията чернодробните абсцеси могат да бъдат разделени на:
1. Заболявания на жлъчните пътища. Чернодробният абсцес възниква при холангит, вследствие заболявания, водещи до обструкция на жлъчните пътища - холедохолитиаза, стиктури, стенози, тумори и др. Острият супуративен холангит често се съчетава с милиарни микроабсцеси на черния дроб.
2. Портален пилефлебит. Абсцесът възниква при супуративен тромбофлебит на порталната вена, вследствие интраабдоминални възпалителни процеси - апендицит (класическа причина), дивертикулит, инфектирани хемороиди, интраабдоминални или пелвични абсцеси. Но порталната бактериемия при възпалителни чревни процеси рядко предизвиква чернодробен абсцес.
3. Сепсис. Системните бактериемии засягат нерядко черния дроб и предизвикват по-често милиарни микроабсцеси. Такива инфекции възникват често при деца, страдащи от системни заболявания, а също и след чернодробни трансплантации.
4. Посттравматични. Както при закрити, така и при пенетриращи травми на черния дроб е възможно да възникне абсцесна формация. Наличието на некроза, интрахепатална хеморагия, екстравазация на жлъчка предразполага към вторична инфекция.
5. Директно разпространение на инфекцията. Абсцес може да възникне при наличие на инфекция в съседни органи и пространства - емпием на жлъчния мехур, субфреничен абсцес, плеврален емпием, паранефрален абсцес и др.
6. Други причини. Етиологията на пиогенния абсцес остава неясна в около 5% от случаите. Редки са случаите на абсцедиране при ехинококови кисти, не-паразитарни кисти, чернодробни тумори.
Най-честите причинители са Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae, както и полимикробна флора включваща двата микроорганизма. Други причинители са Bacteroides fragiiis, Fusobacterium, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus и др.

Клинична картина на абсцес на черния дроб
Заболяването се изявява се с коремни болки, фебрилитет, нощни изпотявания, гадене, повръщане, безапетитие, отпадналост, отслабване. По-рядко се наблюдават хипотония, жълтеница, септични състояния. При изследването може да се установи палпаторна болезненост и хепатомегалия (увеличаване на черния дроб). При някои болни, клиниката се владее от усложненията на пиогенния абсцес: руптура в гръдния кош или в корема, сепсис, шок.

Диагноза на абсцес на черния дроб
Клиничната картина се основава на клиничната картина, физикалното изследване, лабораторни и инструментални изследвания. От лабораторните изследвания при голяма част от болните се установява левкоцитоза и анемия. От чернодробните функционални изследвания най-често е повишена алкалната фосфатаза, серумния билирубин и трансаминазите. Ехографското изследване има точност до 90% в откриването на чернодробните абсцеси и е възможно да бъдат открити и лезии с диаметър до 2 см.

Лечение на абсцес на черния дроб
- Хирургичното лечение е метод на избор при солитарни и конфлуиращи пиогенни абсцеси.
- Перкутанен дренаж се извършва под ехографски контрол.
- Консервативното лечение се провежда с антибиотици.

3.6, 10 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Абсцес на черния дроб МКБ K75.0

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Абсцес на черния дроб МКБ K75.0

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия