Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Неинфекциозни ентерити и колити Други неинфекциозни гастроентерити и колити Токсичен гастроентерит и колит

Токсичен гастроентерит и колит МКБ K52.1

Токсичен гастроентерит и колит МКБ K52.1 - изображение

За развитието на това заболяване играят роля различни етиологични фактори. Наред с тях съществуват обаче и ред предразполагащи моменти, които допринасят за по-лесното и по-често развитие на токсичен гастроентерит и колит под въздействието на етиологичните фактори.

Редица лекарствени средства, химикали могат при определени условия да предизвикат увреждане на чревната лигавица и да доведат до токсичен гастроентерит и колит. От медикаментите такива изменения могат да причинят преди всичко някои антиревматични средства, драстични лаксативни средства, живачни и арсенови препарати. При тях почти винаги гастроентеритът и колитът се съчетават с гастрит и понякога кръвоизливи и разязвявания на лигавицата на стомаха и червата.

Двете големи групи етиологични причинители на токсичен гастроентерит и колит са:
- Вещества предимно от нелекарствен произход

 • алкохол
 • разяждащи вещества
 • халогенпроизводните алифатни и ароматни въглеводороди
 • въглеокиси
 • сапуни и детергенти
 • метали
 • органични разтворители
 • микотоксини
 • други неорганични вещества
 • други отровни вещества, съдържащи се в изядени хранителни продукти
 • други газове, дим и пари
 • пестициди
 • отровни вещества, съдържащи се в изядени хранителни морски продукти
 • замърсени хранителни продукти от афлатоксин и други отровни животни

Повече за гастроентерити и колити причинени от нелекарствени вещества можете да прочетете при:
T51-T65     Токсично въздействие на вещества, предимно с нелекарствен произход

- Лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества причиняващи токсичен гастроентерит и колит

 • системно действащи антибиотици
 • хормони, синтетичните им заместители и антагонисти
 • други антиинфекциозни и антипаразитни средства със системно действие
 • наркотични и психодислептични [халюциногенни] средства
 • неопиоидни обезболяващи, антипиретични и противоревматични средства
 • антиепилептични, седативни, сънотворни и антипаркинсонови средства
 • анестетични средства и терапевтични газове
 • препарати, предимно със системно действие, и хематологични агенти
 • психотропни лекарствени средства, некласифицирани другаде
 • лекарствени средства, действащи предимно на вегетативната нервна система
 • диуретици
 • лекарствени средства, действащи предимно на сърдечно-съдовата система
 • биологични вещества
 • лекарствени средства, действащи предимно на храносмилателната система

Повече за гастроентерит и колит причинен от лекарства можете да прочетете при:
T36-T50     Отравяне с лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества

Клинична картина на токсичен гастроентерит и колит

 • Гадене;
 • Повръщане;
 • Коремна болка;
 • Диария;
 • Примеси на слуз и кръв към фецеса;
 • Хронични язви;
 • Нарушено общо състояние на болния.

Лечението на токсичния гастроентерит и колит се състои преди всичко в отменяване на назначените лекарства и назначаване на симптоматични средства против развилите се признаци на ентерита и другите усложнения.

Профилактично при болните, които получават горните лекарства, трябва да се следи за състоянието на стомашно – чревния тракт и при поява и на най-малки признаци за нарушение на неговите функции същите трябва да се спрат.

3.0, 11 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия