Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на червата Паралитичен илеус и непроходимост на червата без херния Илеус, предизвикан от жлъчен камък

Илеус, предизвикан от жлъчен камък МКБ K56.3

Илеус, предизвикан от жлъчен камък МКБ K56.3 - изображение

Запушване на тънкото черво от жлъчен камък или илеус, предизвикан от жлъчен камък по своята същност е механичен, обтурационен илеус. Засяга само лумена на червото, като прилежащия мезентериум не е засегнат. Причината за запушването на червото е вътрелуменно, и се осъществява от жлъчни камъни - билиарен, жлъчен литогенен илеус. В анамнезата на такива болни в повечето случаи има данни за преживяни жлъчни кризи или възпаления. Механично запушване на гастроинтестиналния тракт от жлъчни конкременти е рядко състояние. Представлява 1% - 2% от всички механични тънко чревни запушвания, но е свързано с висока смъртност. При жените е по висока честотата от на жлъчно - каменен илеус поради по-голямата честота на жлъчните конкременти.

При илеус, предизвикан от жлъчен камък конкрементът може да попадне в дуоденума през общия жлъчен канал, но това не е обичайният път. Почти винаги конкрементът преминава през холецистоентерална фистула. Фистулния канал може да свърже жлъчния мехур със стомаха, дуоденума, йеюнума, илеума или колона.

Процесът обикновено започва с образуване на конкременти в жлъчния мехур. Конкремента напуска злъчния мехур и може да доведе до запушване на гастроинтестиналния тракт или чрез попадане в лумена на гастроинтестиналния тракт или по рядко той попада в перитонеалната кухина причинявайки прегъване и възпаление водещо до запушване на червото. Най-вероятно фистулата започва от конкремент запушваш ductus cysticus. Последва остър холецистит, емпием и образуване на сраствания между жлъчния мехур и съседни органи. Развива се перфорация към интимно срасналия орган и конкрементът преминава през фистулата. Много пъти холецистоентералната фистула се затваря и на мястото остава само фиброзна тъкан. След попадането в стомашно - чревния тракт конкрементът може да бъде повърнат или изхвърлен през ректума. Най-важно за илеус, предизвикан от жлъчен камък е големината му - такива с по-малки от 2-3 см обикновено преминават. Запушването най-често става в терминалния илеум, което е най-тясната част на тънкото черво. По-рядко е да стане на ниво дуоденума, йеюнума, илеума, колона и ректума. Тъй като дебелото черво има широк лумен запушването му е по-рядко и обикновено е предхождане от стеснение дължащо се най-често на дивертикул. След това се развива цялата картина на механично запушване - голяма загуба на течност в червото, едем, улцерация, некроза и може да се стигне до перфорация.

Клинична картина на илеус, предизвикан от жлъчен камък
Понякога началото може да бъде с болка както при жлъчна колика, но по правило силна болка се получава след заангажиране на червото. Има спазми, гадене и повръщане, което може да бъде периодично. Когато чревното запушване е пълно повръщането се засилва, включително има повръщане и на жлъчно съдържимо, при прогресирали случаи и на мизерере, отделянето на газове и изпражнения спира. Характерно за жлъчнокаменния илеус е периодичността на симптомите - конкрементът може временно да запуши тънкото черво, след което да премине дистално. Понякога може да има и болка в горен десен квадрант или може да се опипа формация в корема.
Коремът е балотиран, но в различна степен в зависимост от това до какво ниво по тънкото черво е избутан конкрементът. Типично място за спиране на камъка е Бухиневата клапа. Перисталтиката е смутена, илеусна.

Диагноза на илеус, предизвикан от жлъчен камък
Диагнозата се подпомага чрез обзорна рентгенография на корема (хидроаерични сенки, рентген негативен конкремент) и чрез ехография на корема (регистриране на конкремент извън жлъчната система).

Лечение на илеус, предизвикан от жлъчен камък
То е оперативно след период на наблюдение и предоперативна подготовка. Предоперативно се лекува инфекцията и се коригира водно — електролитния баланс. Първо се прави дренаж на жлъчката, по този начин много фистули могат да престанат да секретират без хирургична интервенция. Когато стеснението е разположено проксимално оперативното лечение е задължително.

2.8, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия