Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология

Обща хистология

Обща хистология - изображение

   Под тъкан се разбира съвкупност от еднозначно диференцирани клетки и междуклетъчно вещество.


   Приета класификация, според която тъканите са 4 основни вида: епителна, съединителна, мускулна и нервна. Паралелно с това съществува и схващане, че тъканите са пет вида - наличие на полова тъкан.


   Тъканите се класифицират по редица морфологични и функционални признаци.
Тъканите имат някои общи своиства:
   - регенерация - това е процес на заместване на увредените или изхабените клетки. Протича ежедневно.
   - дегенерация - характеризира се с промяна в структурата и вида на клетките, което способства за увреждането на техните функции.
   - хиперплазия - процес, който е свързан с бързото разрастване на тъканите.
   - хипертрофия - свързана е с увеличаване на размера на клетките.
   - атрофия - процес, който е свързан с намаляване на обема на даден орган или тъкан.
   - аплазия - липса на дадена тъкан или орган.
   - метаплзия - превръщането на един вид тъкан в друг, извършващ се в границите на клетъчния вид.
   - неопластично израждане - характеризира се с неконтролирано делене на клетките в тъканите, последвано от неконтролирана пролиферация.

3.0, 11 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Обща хистология

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория