Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология Епителна тъкан

Епителна тъкан (Textus epithelialis)

Епителна тъкан (Textus epithelialis) - изображение

   Епителната тъкан има функция да покрива външната част на организма и вътрешните кухини, както и да изгражда ендо- и екзокринните жлези.
   Клетките, влизащи в състава на епителната тъкан са подредени в пластове, които лежат на повърхността на базална мембрана.
   В състава на базалната мембрана влизат около 50 протеина, които са разделени в 4 групи:
   - в първата група влизат колагените;
   - втора и трета група са съставени от гликопротеините ламинини и ентактини;
   - четвърта група - в нея влизат хепарансулфатирани протеогликани.
   Гореизброените групи се свързват и образуват мрежа. Голяма част от компонентите на базалната мембрана се произвеждат от лежащите върху нея епителни клетки.

   Базалната мембрана има различни функции: тя изолира епителните клетки, предпазва от проникването на клетки, принадлежащи към съединителната тъкан, участва в регенерацията на епителните клетки, филтрационни процеси и други.
    Характерно за епителната тъкан е, че лежи върху базалната мембрана, има много малко количество на междуклетъчно вещество и няма кръвоносни съдове.


   Функциите на епителната тъкан са различни:
- бариерна функция: като физична бариера действа многослойния плосък невроговяващ и вроговяващ епител. Друг вид бариерна функция, която изпълнява епителната тъкан е химичната бариерна функция.
- транспортна функция - могат да се поемат йони или молекули, които да се отделят или пренесат. Резорбцията се подпомага от различни специализации на епителанта тъкан - микровили, микрогънки, нагъвания на базалната част на клетъчната мембрана и други.
- секреторната функция се изразява в секреция на йони и макромолекули. Макромолекули се секретират от клетките на екзо - и еднокринните жлези.
   Видовете епителна тъкан се определят по морфологични белези. Епителната тъкан се разделя на 3 групи:
   Еднослоен епител - еднослоен плосък, кубичен и призматичен епител, привидно многослоен епител.   Многослоен епител - двуреден кубичен или призматичен епител, преходен епител на Хенле, многослоен призматичен епител, многослоен плосък вроговяващ и невроговяващ епител.
   Секреторен епител - екзокринен и ендокринен.

 


3.3, 4 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Епителна тъкан

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория