Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология Епителна тъкан Жлезист епител

Жлезист епител (Epithelium glandulare)

Жлезист епител (Epithelium glandulare) - изображение

   Този вид епител се състой от клетки, които отделят секрети, малки молекули или различни йони.


   Екзокринният жлезист епител съставя жлезите с външна секреция. Жлези с външна секреция са млечните, мастните, жлезите в стомаха, екзокринния панкреас, големите слюнчени жлези и други.
Този вид жлези са изградени от секреторни клетки и произвеждат слуз, ензими, липиди и други вещества, които се отделят в кухините на дадени органи или по повърхността на тялото.
   Видове екзокринни жлези:
- според броя на изграждащите ги клетки жлезите биват едноклетъчни и многоклетъчни;
- според локализацията си биват: интраепителни - намират се в епитела и могат да бъдат съставени от една или от повече клетки; интрамурални - разположени са в стената на кухите органи; екстрамурални - разположени са извън стената на кухите органи;
- според формата на секреторната си част биват: тубулозни, ацинозни, алвеоларни и тубулоацинозни.
- според формата на отводящите каналчета биват - прости и сложни.
- Според вида на секрета си - серозни, слузни и смесени.

   Срещат се само три чисто серозни жлези - околоушната, слъзната и екзокринната част на панкреаса. Техните клетки синтезират протеин и имат добре развит гранулиран ендоплазмен ретикулум и ядро с овална форма. Продуцираният от тези клетки секрет е рядък и с високо съдържание на протеини.

   Слузните ацини са по-големи от серозните и произвеждания от тях секрет е по-гъст. Много малко е количеството на ендоплазмения ретикулум в тях и клетката е изпълнена от муцигенни гранули.

   Смесените ацини са изградени от слузни клетки и малко количество серозни клетки, които са разположени в единия край на секреторната част.

   Йонен тип секреция - такъв вид секреция се осъществява от пристенните клетки в стомашните жлези.

   Съществува и друго делене на жлезите, което се базира на вида на секрецията. Според него те биват: мерокринни, апокринни и холокринни.

   Мерокринните жлези секретират по принципа на екзоцитозата.
Друг вид жлези са апокринните, при тях секрета се отделя заедно с апикалната част на клетката.
Холокринни жлези - при тяхното секретиране клетките се разпадат и умират, като цитоплазмата и секрета им се освобождават в лумена на жлезата.

 

2.8, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория