Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Функция и структура на протеините в клетъчните мембрани

Функция и структура на протеините в клетъчните мембрани

Функция и структура на протеините в клетъчните мембрани - изображение

   Протеините, които влизат в състава на мембраните, могат да бъдат разделени на няколко групи:

     Tранспортни протеини - те биват:
   - Помпи - представляват АТФази, които премасят йони или малки молекули, по посока срещу концентрационния градиент. Транспортът, извършван от тях е активен. Разпознати са различни видове помпи, които проявяват специфичност и могат да пренасят само определен вид йони.
   - Преносители - това са интегрални протеини, които могат да пренасят вещества през мембраната, като в мнозинството от случаите това става по посока на електрохимичния градиент. Преносителите могат да се разделят на: унипортери - те пренасят само един вид молекули, като посоката е към по-ниския концентрационен градиент; симпортери - могат да пренасят две или повече различни молекули в една посока; антипортери - йони и/или различни молекули се пренасят в противоположни посоки.
   - Канали - имат свойството да образуват хидрофилни мембранни пори. Транспортът, осъществяван с тяхна помощ е с разход на енергия.
     Рецептори - те могат да се разделят на:
   - нервнотрансмитерни рецептори - те биват канални и неканални;
   - хормонални рецептори - могат да се свързват с хормони, които са протеини или производни на аминокиселините;

   - имунорецептори - разположени са по клетъчната мембрана и клетките на лимфната система.
   - ендоцитозни рецептори - благодарение на тях се осъществява рецептор - медиираната ендоцитоза.
     Ензими - катализират редица реакции.
     Адхезивни молекули - с помощта на тези молекули се осъществява адхезията между отделните клетки в многоклетъчния организъм. Разделянето на тези молекули е в два класа:
    - Са-зависими: кадхерини - представляват Са свързващи протеини, само в присъствието на Са могат да се свържат помежду си; селектини - те се свързват с определени въглехидрати по повърхността на клетките; интегрини - благодарение на тях се осъществява контакта на клетъчната мембрана със съседните й структури (базална мембрана, междуклетъчен матрикс и други).
   - Са-независими адхезивни мембранни молекули - част са от суперфамилията на имуноглобулините.

3.6, 5 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория