Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Главен мозък

Главен мозък (encephalus)

Главен мозък (encephalus) - изображение

Главният мозък се разполага в черепната кухина. Той се състои от отделни части:
- продълговат мозък- medulla oblongata,
- мост- pons,
- малък мозък- cerebellum,
- междинен мозък- diencephalon,
- среден мозък- mesencephalon,
- краен мозък- telencephalon.


Мостът и малкият мозък се обозначават като заден мозък- metencephalon, а заедно с продълговатия мозък- като ромбичен мозък- rhombencephalon. Крайният и междинният мозък се обединяват като преден мозък- prosencephalon.
Във функционално отношение главният мозък се разделя на три основни части:
- мозъчен ствол- truncus encephali (cerebri),
- малък мозък- cerebellum,
- голям мозък- cerebrum.


Стволът се вижда откъм базалната страна на главния мозък. В ствола се разполагат редица ядра- начални ядра на моторните, респ. Моторните части на смесените черепномозъчни нерви, терминални ядра на сетивните, респ. Сетивните части на смесените черепномозъчни нерви, ядра на парасимпатиковите чати на черепномозъчните нерви, междинни ядра между крайния мозък, малкия мозък и гръбначния мозък. Стволът, подобно на гръбначния мозък се намира във функционално подчинение на големия мозък (мозъчната кора).


Малкия мозък се развива във филогенезата във връзка с развитието на двигателнаъа дейност.
Големия мозък е най-силно развитата част на централната нервна система. В неговия състав влизат двете крайномозъчни полукълба, които покриват отгоре и отстрани ствола и малкия мозък. Между двете полукълба се намира дълбока цепнатина- fissure longitudinalis cerebri, в дълбочината на която се разполага масивна напречно разположена плоча от бяло мозъчно вещество, свързваща двете полукълба- мазолесто тяло (corpus callosum). Главният мозък достига най-висша степен на развитие при човека, като най-голяма по обем и най-високодиференцирана част от него е крайният мозък, респ. неговата кора. При човека теглото на главния мозък е около 1350-1400 грама.


Ембрионално развитие на главния мозък.
Предната разширена част на нервната тръба, представляваща зачатък на главния мозък, чрез две прещъпвания се разделя на три първични мозъчни мехурчета: предно- prosencephalon, средно- mesencephalon, и задно- rhombencephalon. Паралелно с това се получават и две огъвания: теменно- в областта на средното мехурче, и тилно- в долната част на задното мехурче. Между тези две огъванич се появява едно базално изпъкване в областта на бъдещия мост. Предното мехурче се разделя на две части, краен мозък- telencephalon, и междинен мозък- diencephalon. Задното мехурче се разделя също на два отдела: заден мозък- metencephalon, и продълговат мозък- medulla oblongata или myelecephalon, като задния мозък дава началото на моста- pons, и на малкия мозък- cerebellum. Поради това трите мозъка, които се получават от задното мехурче, в своята съвкупност носят неговото название- rhombencephalon. По-нататъшнот развитие на на главния мозък се характеризира с различна интензивност на растеж. Наред с това в процеса на растежа се получават допълнителни нагъвания и размествания на чатите една спрямо друга, за да може в ограниченото пространство на черепната кухина да се вмести възможно най-голямото количество мозъчна субстанция.

3.0, 13 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Главен мозък

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Главен мозък

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория