Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Главен мозък Мозъчни стомахчета

Мозъчни стомахчета (Ventriculus lateralis, quartus et tertius)

Мозъчни стомахчета (Ventriculus lateralis, quartus et tertius) - изображение

   Системата от мозъчни стомахчета съдържа цереброспиналната течност в мозъка. Tази система включва и централния канал на гръбначния мозък.
   Мозъчните стомахчета са четири: две латерални (ляво и дясно), трето и четвърто мозъчно стомахче. С помощта на няколко малки отвора, мозъчните стомахчета са свързани помежду си.
   Двете латерални стомахчета, които се намират в малкия мозък са относително големи и с формата на "С". Двете латерални стомахчета се свързват чрез интервентрикуларните отвори с третото стомахче, което се намира в средата на диенцефалона. От своя страна третото стомахче се свързва с aqueductus cerebri (разположен в средния мозък) и с четвъртото мозъчно стомахче, което се намира между малкия мозък, моста и продълговатия мозък.
   Мозъчните стомахчета са изпълнени с цереброспинална течност, която облива главния и гръбначния мозък, както и има уплътняваща роля. Тази течност е получена от модифицирани епендимни клетки от plexus choroideus, които могат да се открият във всички части на вентрикуларната система, с изключение на aqueductus cerebri и предните и задни рога на латералните стомахчета. Посоката на движение на цереброспиналната течност е: от латералните стомахчета, през отворите на Монро, към третото мозъчно стомахче, след това в четвъртото мозъчно стомахче, а от там през aqueductus cerebri към мозъчния ствол. От последния преминава в canalis centralis на гръбначния мозък или преминава в цистерните на субарахноидалното пространство (това става с помощта на три малки отвора).
    Акведуктусът, разположен между третото и четвъртото мозъчно стомахче е с малки размери, както и самите отвори, което показва, че сравнително лесно те могат да се запушат и да бъде предизвикано високо налягане в латералните мозъчни стомахчета. Това е честа причина за hydrocephalus (много опасно състояние).
   Главният и гръбначният мозък са покрити от три обвивки, наречени менинги. Те предпазват тези органи от триене и нараняване, което може да се получи при контакта им с костите на черепа или гръбнака.  

   Цереброспиналната течност, намираща се в черепа и гръбначния стълб, се намира между pia mater и Arachnoidea.
   Цереброспиналната течност, която се продуцира във вентрикуларната система също има протективна роля.
Заболяванията на вентрикуларната система включват хидроцефалус или възпаления, причинени от инфекциозни процеси или кръвоизливи (при травми и др.).

3.9, 14 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория