Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Гръбначен мозък

Гръбначен мозък (medulla spinalis)

Гръбначен мозък (medulla spinalis) - изображение
Гръбначният мозък по форма наподобява дълга, цилиндрична колонка, слабо приплесната в предно-задна посока. Неговата дължина е около 45 см. Той се разполага в гръбначния канал, с долния си край достига нивото на втори поясен прешлен. Този край е с конусовидна форма и се нарича медуларен конус- conus medullaris. От върха му излиза дълга и тънка нишка- filum terminale.

Гръбначният мозък се оказва фиксиран с двата си края: с горния- за главния мозък, а с долния- за стената на гръбначния канал. Гръбначният мозък не изпълва плътно гръбначния канал, поради което не се засяга при движенията на гръбначния стълб. Той се приспособява към неговите извивки, дори и към патологичните. При изтегляне на гръбначно-мозъчната течност или при вкарване в субарахноидалното пространство на лекарствени вещества пункцията се извършава под нивото на втори поясен прешлен, най-често между бодилестите израстъци на трети и четвърти поясен прешлен

По своето протежение гръбначният мозък притежава две задебеления: шийно-intumescentia cervicalis, и поясно-кръстцово- intumescentia lumbosacralis. Те се намират в участъците, от които се отделят нервите за горните и долните крайници.

Гръбначният мозък има сегментарен строеж. От всеки сегмент излиза по един чифт гръбначномозъчни нерви. Гръбначномозъчните нерви са едеинственият признак, по който могат да се отдиференцират отделните сегменти. Гръбначният мозък има 31 сегмента- segmenta medullae spinalis, от който излизат съответно 31 чифта гръбначномозъчни нерви. Сегментите и съответните им нерви са: 8 шийни- segmenta cervicalia, 12 гръдни- segmenta thoracica, 5 поясни- segmenta lumbalia, 5 кръстцови- segmenta sacralia и 1 опашен- segmentum coccygeum.


Вътрешен строеж на гръбначният мозък
.
Гръбначният мозък е изграден от сиво вещество- substantia grisea, и бяло вещество- substantia alba. Сивото вещество е разположено във вътршността на гръбначния мозък и от всички страни е обхванато от бялото вещество. На напречен срез сивото вещаство има формата на буквата Н, на него се различават от всяка страна по един преден рог- cornu anterius, и по един заден рог- cornu posterius. Между тях се намира едно странично рогче- cornu laterale, което в някои сегменти липсва. Лявата и дясната половина на сивото вещество се свързват помежду си чрез сивата връзка- commissural grisea. В средата й се разполага централният канал- canalis centralis. 


Той е рудиментирано образувание, остатък от нервната тръба. В него се намира гръбначномозъчна течност. В краничлно направление централният канал се свързва с четврътото мозъчно стомахче на главния мозък. Формата на буквата Н на сивото вещество, наблюдавана на напречния срез, се дължи на това, че то притежава надлъжни колонки, предна- columna anterior, съответстваща на предния рог, задна- columna posterior, съответстваща на задния рог и странична- columna intermedia, съответстваща на страничния рог.
Бялото вещество загражда отвсякъде сивото и се разделя на три снопа: преден, страничен и заден. Двата предни снопа се свързват помежду си чрез ивица бяло вещество- commissural alba.


Обвивки на гръбначния мозък.
Гръбначният мозък притежава три обвивки: твърда обвивка- dura mater spinalis, паяжиновидна обвивка- arachnoidea mater spinalis и мека обвивка- pia mater spinalis.

3.4, 16 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория