Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Продълговат мозък

Продълговат мозък (medulla oblongata)

Продълговат мозък (medulla oblongata) - изображение
Продълговатият мозък- medulla oblongata (bulbus, myelencephalon), е част от главния мозък, който по положение, устройство и функция се намира най-близо до гръбначния мозък. Границата между продълговатия мозък и гръбначния мозък е мястото където излиза първия черепномозъчен нерв, а границата с моста е дълбоката напречна бразда- sulcus bulbopontinus, в която се появяват 6, 7 и 8 черепномозъчен нерв.

По повърхността на продълговатия мозък се забелязват редица бразди и изпъквания. По средата на предната повърхност се намира дълбока надлъжна бразда- fissure mediana anterior. В страни от нея се разполага надлъжно възвишение, наречено пирамида- pyramis bulbi. Това възвишение е предизвикано от снопчетата на пирамидния път- tractus corticospinalis. В долния край на двете пирамиди се забелязва частично кръстосване на техните снопчета- decussatio piramidum. Латерално пирамидите се ограничават от една бразда- sulcus anterolateralis, в която се появяват коренчетата на 12 черепномозъчен нерв.

Латерално от пирамидите се забелязва второ възвишение, което поради своята форма се обозначава като маслина- oliva. В браздата зад маслината- sulcus retroolivaris, излизат коренчетата на 9, 10 и 11 черепномозъчен нерв.
По средата на задната повърхност на продълговатия мозък, преминава сравнително плитка бразда- sulcus medianus posterior. Латерално от нея се намира sulcus posterolateralis, която раделя задната от латералната повърхност на продълговатия мозък. Задната повърхност на продълговатия мозък се разделя на две части посредством една ивица- obex. Участъкът, разположен нагоре от obex е отворен и влиза в състава на дъното на четвъртото мозъчно стомахче- fossa rhomboidea. Тук в срединната равнина се разполага sulcus medianus, а странично и паралелно на нея- sulcus limitans. Между двете бразди се намират две триъгълни полета. Горното се нарича trigonum nervi hypoglossi, а долното, което е с по-тъмен отенък- trigonum nervi vagi.

Вътрешен строеж на продълговатия мозък.
Продълговатият мозък се състои от сиво и бяло мозъчно вещество. Ядрата на продълговатия мозък са свързани с четири черепномозъчни нерва- n. glossopharyngeus (9), n. vagus (10), n. accessorius (11) и n. hypoglossus (12). Те са терминални, моторни и парасимпатикови. Основното терминално ядро на продълговатия мозък е nuclei tractus solitarii (nucleus solitairus). То представлява общосетивно ядро на n. glossopharyngeus и n. vagus. Вентролатерално от него се разполага малка група от нервни клетки- nucleus parasolitarius. По цялото протежение на продълговатия мозък странично и по-дълбоко от претходното ядро преминава nucleus spinalis nervi trigemini. Аналогични на терминалните ядра са nucleus gracilis и nucleus cuneatus.

Началните ядра в продълговатия мозък дават начало на моторните части на смесените нерви (9 и 10 черепномозъчен нерв), както и на моторните нерви (11 и 12). Nucleus ambiguous е начално ядро на моторните влакна на n. glossopharyngeus. Nucleus salivatorius inferior дава начало на парасимпатиковите влакна на n. glossopharyngeus, а парасимпатиково влакно на n. vagus е nucleus dorsalis nervi vagi.

Бяло вещество на продълговатия мозък.
Бялото вещество на продълговатия мозък е съставено от нервни влакна, часто от които започват и завършават в неговите ядра, а друга част само преминават през него. Транзиторно преминаващите пътища на продълговатия мозък биват възходящи и низходящи. Възходящите идват от гръбначния мозък и се отправят в две посоки- към малкия мозък и към моста. Низходящите пътища започват от средния мозък и от моста.

3.4, 13 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология