Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Главен мозък Междинен мозък

Междинен мозък (Diencephalon)

Междинен мозък (Diencephalon) - изображение

    Междинният мозък се разполага между базалните части на крайномозъчните полукълба. В него е разположено третото мозъчно стомахче. Междинният мозък се състой от: таламус, метаталамус, епиталамус, субталамус и хипоталамус.


   Таламусът е удължена структура, съставена от два дяла, която изгражда най-горната част на мозъчния ствол. Всеки дял е разположен отстрани на третото мозъчно стомахче, като двата му дяла са свързани с massa intermedia. В таламусът се намират пластинки от бяло вещество. Таламусът включва осем групи ядра, повечето от които са представени по кората:

   nuclei intralaminares - оказват активиращо действие върху кората от страна на ретикуларната формация;

   nuclei ventrales - разположени латерално от вътрешната медуларна пластинка. Тези ядра са асоциирани със соматомоторната зона на кората, общата и вкусовата сетивност;

   nuclei dorsales - заемат дорзалната част на латералното таламусно пространство. Свързват се двустранно с асоциативните корови зони за обща сетивност;

   nuclei mediales - основен представител тук е голямото медиодорзално ядро - nucleus mediodorsalis. Това ядро интегрира влияния на различна соматична и висцерална сетивност и играе определена роля в осъществяването на афекти, емоции, поведение.
   nuclei mediani - приема се, че те принадлежат към лимбичната система и имат отношение към паметта и будното състояние.
   nuclei posteriores - един от най-значителните подкорови интеграционни центрове;

   nuclei reticulares - това са единствените таламусни ядра, които не изпращат аксоните си до кората на крайния мозък.

Метаталамус - има две коленчати тела. Медиалното коленчато тяло corpus geniculatum madiale е подкоров център на слуха, a латералното коленчато тяло corpus geniculatum mediale е подкоров център на зрението.

Епиталамус - изграден е от няколко образувания. Stira medullaris thalami представлява белезникава ивица. Тя завършва с trigonum habenulae. От него започва юздичка - habenula, като двете юздички се свързват помежду си чрез commissura habenularum. Именно към нея се прикрепва епифизната жлеза. Към епиталамуса принадлежи и commissura posterior, която свързва двустранно ядрото на Cajal и ядрото на Darkschewitsch, както и други ядра.
Под комисура постериор се намира organum subcommissurale. Предполага се, че неговите клетки секретират вещества от подлежащите капиляри и аксони в цереброспиналната течност. На границата между средния и междинния мозък се намира не добре ограничена клетъчна група, до която достигат нервни влакна от зрителната кора и от ретината посредством brachium collicili superior.

Субталамус - разположен е под таламуса. В него са разположени nucleus subthalamicus, zona incerta, nucleus reticulares, полетата на Forel.

Хипоталамус - намира се базално от таламуса и се отделя от него чрез sulcus hypothalamicus. Към него спадат: area preoptica , chiasma opticum, tuber cinereum, iffundibulum и corpora mamillaria.

2.7, 12 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория