Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Главен мозък Малък мозък

Малък мозък (Cerebellum)

Малък мозък (Cerebellum) - изображение

   Малкият мозък е разположен в задната част на черепната кухина, зад продълговатия мозък и моста и под тилния дял на крайномозъчните полукълба. Свързването му с останалите части се осъществява чрез три крачета: горно (чрез него се свързва със средния мозък), средно (свързва се с моста) и долно (чрез него се свързва с продълговатия мозък).


  Малкият мозък се изгражда от две полукълба и разположена между тях част, наречена червей.
Характерна за малкия мозък е дълбоката набразденост на повърхността му. Някои от цепките му са дълбоки и разделят малкия мозък на дялове и делчета. Най-дълбоката бразда на малкия мозък е fissura prima.


Делчетата на червея и полукълбата са еднакъв брой - осем.


Малкият мозък е изграден от:
1. Кора (cortex cerebelli), която е изградена от три слоя:
    - външен (stratum moleculare), в който се намират два вида неврони - звездовидни и кошчеви.
    - среден (stratum purkinjes) - състои се от големи неврони с крушовидна форма (клетки на Пуркиние).
    - зърнест (stratum granulosum) - в него се намират два вида клетки - зърнести и големи звездовидни клетки на Голджи.
2. Бяло вещество (corpus medullare) - представлява маса, съставена от аксони на нервни клетки в малкия мозък, както и от такива, които идват от гръбначния мозък и мозъчния ствол. В него се намират четири чифта ядра:
    - зъбчато ядро (nucleus dentatus) - то е разположено в центъра на бялото вещество и представлява нагъната пластинка от сиво вещество с отвор - hilum nuclei dentati;
    - запушалковидно ядро (nucleus emboliformis) - намира се до хилуса на зъбчатото;

     - кълбовидно ядро (nucleus globosus) - изградено е от няколко клетъчни струпвания;

    - шатровото ядро (nucleus fastigii) - намира се до върха на четвъртото стомахче;

   Малкият мозък е свързан с координацията и регулацията на мускулната дейност и равновесието.

3.0, 9 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория