Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Главен мозък Краен мозък

Краен мозък (Telencephalon, Cerebrum)

Краен мозък (Telencephalon, Cerebrum) - изображение

   Крайният мозък е съставен от две полукълба, свързани едно с друго чрез бяло вещество (мазолесто тяло). По едно латерално мозъчно стомахче се намира във вътрешността на всяко полукълбо. Между малкия мозък и тилните дялове на полукълбата се намира fissura transversa cerebri.
   Крайномозъчните полукълба (хемисфери) имат три повърхности (горно-латерална, базална и медиална), които са разделени една от друга чрез ръбове.
   Някои от браздите по повърхността на кълбата са дълбоки и постоянни и благодарение на тях полукълбата се разделят на дялове: челен, теменен, слепоочен, тилен, лимбичен, островен.
   Границата между челния и теменния дял се дава от централната бразда (sulcus centralis).
   Горно-латералната повърхност се включва във всички дялове (без лимбичния).
   Медиалната повърхност влиза в състава на челния, теменния, тилния и лимбичния дял.
   Участъци от челния, тилния и лимбичния дял могат да се открият по базалната повърхност.
   Във вътрешността на хемисферите на крайния мозък се намират няколко базални ганглии (ядра). Те са: опашато ядро, лещовидно ядро, бадемовидното тяло и предстението.
   Под кората на крайния мозък се разполага бяло вещество. Изградено е от аксони с различен диаметър, кръвоносни съдове и глиални клетки. Влакната, изграждащи бялото вещество се делят на три групи:
- асоциативни влакна, които свързват части от едно и също полукълбо;
- комисурални влакна - те осъществяват връзка между симетричните части на двете хемисфери. Мазолестото тяло е пример за комисурално свързване.
- проекционни влакна - тези влакна са два вида - низходящи и възходящи. Те свързват кората на крайния мозък с по-ниско разположени части на ЦНС.
   Кората на крайния мозък е с площ около 2200-2800 кв.см. Дебелината й е различна в отденните дялове - от 1,5 мм до около 5мм. Съставят я клетки с различна големина, посока и форма. различават се следните видове нервни клетки: пирамидни, клетки на Мартиноти, клетки на Кахал, зърнести и вретеновидни, клетки на Бец, кошничкови клетки, звездовидни и полиморфни клетки. Тези клетки се подреждат в слоеве, всеки от които има специфичен състав. слоевете биват:
- молекулярен, външен зърнист, външен пирамиден, вътрешен зърнест, вътрешен пирамиден и мултиформен слой.

3.3, 11 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Краен мозък

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория