Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Среден мозък

Среден мозък (Mesencephalon)

Среден мозък (Mesencephalon) - изображение
   Средният мозък е разположен между моста (между тях има дълбока междинна бразда) и междинния мозък (органичава се от него чрез двата зрителни тракта).
Средният мозък се състой от pedunculi cerebri и lamina tecti. Първата му част се състой от две части - предна и задна.
   Предната му част се нарича мозъчно краче (crus cerebri) и представлява сравнително дебел сноп от бяло мозъчно вещество. Лявото и дясното мозъчно краче са разделечени едно от друго. Между тях се намира ямата на Tarin. През дъното на последната преминават множество кръвоносни съдове. Мозъчното краче представлява сноп от низходящи влакна, започващи от крайномозъчната кора.
   Задната част на pedunculi cerebri - tegumentum mesencephali започва от границата с крачето и достига равнината, през която преминава мозъчния водопровод. Той свързва третото с четвъртото мозъчно стомахче.
Тегументумът е изграден от бяло вещество ( състой се от влакна, започващи и завършващи в неговите и на тектума ядра), в което се разполагат ядра. Най-голямо е червеното ядро (nucleus ruber), чийто цвят се дължи на пигмент, който съдържа желязо. Това ядро принадлежи към екстрапирамидалната система. До него достигат влакна от малкия мозък. На границата на тегументума с мозъчните крачета се намира субстанция с черен цвят (substancia nigra). В нейното ядро има невромеланин и допамин. В тегументума, моста, гръбначния, продълговатия и междинния мозък се разполага ретикуларната формация.

Lamina tecti - притежава четири възвишения и се нарича четирихълмие ( всяка мозъчна половина има по едно горно и едно долно хълмче).

3.1, 9 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Среден мозък

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория