Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Екстрапирамидни и други двигателни нарушения Други екстрапирамидни и двигателни нарушения Есенциален тремор

Есенциален тремор МКБ G25.0

Есенциален тремор МКБ G25.0 - изображение

Есенциален тремор е бавно прогресиращо неврологично състояние, характеризиращо се с хиперкинетични движения, засягащи обикновено дисталните части на горните крайници, главата и гласа. Това е най-често срещаното двигателно разтройство. Заболяването е доброкачествено, но е свързано с влошено качество на живот.

Етиологията не е известна. Има фамилност, като унаследяването е автозомно-доминантно. Предполага се връзка с локус на хромозома 3q13 - ген FET1, ген ETM или ET2 на хромозома 2p22.

Патофизиологично се установява метаболитна хиперактивност в малкия мозък. При част от пациентите има повишение на хетероцикличните амини в кръвта. Забелязват се дегенеративни процеси в екстрапирамидната система.

Клиниката на есенциалния тремор засяга възрастта между 50 и 70 години. Характеризира се със симетричен акционен (при движение) тремор с честота 4 - 10 Hz, наблюдава се в различните фази на движение (постурален, кинетичен и интенционен), може да се установи и статичен тремор, засилващ се при емоции, мускулният тонус е нормален, може да има затруднен говор. Треморът може да се усети по време на изследване на мускулния тонус, особено при едновременна волева дейност на друга част от тялото, т.е. налице е положителен симптом на Froment. Амплитудата на тремора се увеличава в продължение на няколко години. Приемът на алкохол намалява амплитудата на тремора.

За разлика от Паркинсоновата болест липсват брадикинезия, мускулна ригидност и постурална нестабилност. Симптомите не се влияят от антипаркинсонови средства.

Критериите за диагноза включват:

Основни:

 • двустранен постурален тремор на ръцете или предмишниците
 • симетричност
 • изолиран тремор на главата
 • липса на други неврологични симптоми

Допълнителни:

 • продължителност на клиниката над 3 години
 • фамилна анамнеза
 • повлияване на симптомите от алкохол

Изключващи:

 • предимно статичен тремор
 • брадикинезия
 • мускулна ригидност
 • едностранна симптоматика
 • дистония
 • промяна в походката

Диагнозата се поставя след преглед от невролог, физикално изследване. Приложение намират методи, като електроенцефалография, електромиография, компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс, лабораторно изследване на кръвта, генетична консултация.

Диференциална диагноза се прави основно с болестта на Паркинсон, лекарствено индуцирано състояние, дистония, метаболитно заболяване, тиреотоксикоза и други.

Лечението на есенциален тремор се провежда с неселективни бета-блокери, бензодиазепини, габапентин. Хирургични методики, като таламотомия и високочестотна дълбока мозъчна стимулация, се прилагат при изчерпване ефекта от консервативната терапия.

Есенциалният тремор не е животозастрашаващо състояние, но влошава значително качеството на живот. Честа е комбинацията на есенциален тремор е болестта на Паркинсон, поради установена предразположеност.

3.7, 12 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Есенциален тремор МКБ G25.0

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия