Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Екстрапирамидни и други двигателни нарушения Други екстрапирамидни и двигателни нарушения

Други екстрапирамидни и двигателни нарушения МКБ G25

Други екстрапирамидни и двигателни нарушения МКБ G25 - изображение

В рубриката други екстрапирамидни и двигателни нарушения са разгледани:

Есенциален тремор

Тремор, предизвикан от лекарствени средства

Други уточнени форми на тремор

Миоклонус

Хорея, предизвикана от лекарствени средства

Други видове хорея

Тикове, предизвикани от лекарствени средства и други тикове с органичен произход

Други уточнени екстрапирамидни и двигателни нарушения

Екстрапирамидно и двигателно нарушение, неуточнено

Етиологията е разнообразна - от наследствено заболяване, каквото е есенциалният тремор, до нарушения в двигателните функции, поради токсични и органични причини. Засегнати са лица предимно в напреднала възраст, често налице е полиморбидност.

В клиниката доминират симптоми на нарушен мускулен тонус - налице е тремор - бързи неволеви мускулни движения на мускулите, обхващащи различни части от тялото, демонстриращи се с нистагъм, гримасничене, нарушения в походката, "треперене" на крайниците, извиване на тялото. Често има затруднения в говора, нарушения във фините движения, трудности в изпълнението на ежедневни задачи. Симптомите най-често се влошават от стрес.

Диференциална диагноза се прави с други наследствени заболявания с клиника на екстрапирамидно нарушение, болест на Паркинсон и паркинсонизъм, патология на базалните ганглии и малкия мозък, посттравматични и токсични мозъчни увреждания и други.

Диагнозата се поставя след преглед от невролог, но може да се наложи консултация и с друг специалист. За поставяне на диагнозата е необходим широк кръг изследвания - като начало снемане на неврологичен статус, фамилна анамнеза за близки родственици с подобни оплаквания, стандартни лабораторни изследвания на кръв, урина, при нужда ликвор, електромиография, електроенцефалография, компютърна томография, магнитно-резонансно изследване и други уточняващи изследвания.

Лечението на други екстрапирамидни и двигателни нарушения е предимно симптоматично.

Прогнозата на заболяванията, включени в тази категория е сравнително добра, като цяло заболяванията не са животозастрашаващи, но поради факта, че обикновено липсва етиологично лечение, клиниката е прогресираща и води до влошаване качеството на живот.

2.3, 3 гласа

ВИДОВЕ Други екстрапирамидни и двигателни нарушения МКБ G25

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други екстрапирамидни и двигателни нарушения МКБ G25

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки