Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система

Болести на нервната система МКБ G00-G99

Болести на нервната система МКБ G00-G99 - изображение

В рубриката болести на нервната система се включват заболявания, засягащи централната и периферната нервна система, както и други състояния, водещи до анатомични и функционални нервни нарушения.

Нервната система се състои от два взаимносвързани дяла - централна и периферна нервна система.

Нарушенията в структурата и физиологията на нервната система протичат с функционални нарушения и съответната клинична изява.

Болестите на нервната система засягат пациенти от всички възрасти, като при някои заболявания като мозъчен инсулт, наследствени заболявания и др., има доминиране в определена възрастова група.

Клиниката на нервните заболявания протича най-често с промяна в рефлексната дейност, поява на патологични рефлекси, засягане на двигателната и сетивна дейност, качествени и количествени нарушения на съзнанието.

Диагностиката се основава на добре снета анамнеза, обстоен преглед от невролог, а при нужда и от друг специалист, лабораторна диагностика и невроизобразяващи методики. Основна роля заемат ликворното изследване (изследване на цереброспиналната течност), електроенцефалография, компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс.

Лечението често е комбинирано - фармакотерапия, физиотерапевтични мерки, при нужда - хирургични техники.

Прогнозата на неврологичните заболявания е различна, в зависимост от причината за заболяването, възрастта на пациента и наличието на съпътстващи заболявания.

В рубриката болести на нервната система са разгледани:

Възпалителни болести на централната нервна система

Системни атрофии, засягащи предимно централната нервна система

Екстрапирамидни и други двигателни нарушения

Други дегенеративни болести на централната нервна система

Демиелинизиращи болести на централната нервна система

Епизодични и пароксизмални разстройства

Увреждания на отделни нерви, нервни коренчета и плексуси

Полиневропатии и други увреждания на периферната нервна система

Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите

Детска церебрална парализа и други паралитични синдроми

Други разстройства на нервната система

3.0, 7 гласа

ВИДОВЕ Болести на нервната система МКБ G00-G99

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО