Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Други дегенеративни болести на централната нервна система

Други дегенеративни болести на централната нервна система МКБ G30-G32

Други дегенеративни болести на централната нервна система МКБ G30-G32 - изображение

Други дегенеративни болести на централната нервна система са състояния с неясна етиология и наследствен характер. Имат прогресиращ ход и значително влошават качеството на живот на пациентите.

Касае се за заболявания, в чиято основа стои загуба или атрофия на група неврони или неврофибрилите в израстъците им, с краен ефект нарушена функция на нервната система.

Етиологията в голяма част от случаите не е напълно изяснена. В някои случаи е налице наследствена предразположеност, но като цяло провокиращият фактор не може да бъде установен. Засегнати са предимно лица в напреднала възраст, по-често мъже.

Клиничната картина се характеризира с неврологичен дефицит - симптомите първоначално са едва доловими, но с прогресиране на състоянието възниква тежък когнитивен дефицит, дементен синдром, личностови изменения до пълна деградация на ядрото на личността.

Диференциална диагноза на други дегенеративни болести на централната нервна система се прави с токсично влияние, мозъчно-съдова болест, енцефалопатия и други.

Диагнозата се поставя на базата на преглед от невролог, провеждане на уточняващи инструментални и лабораторни изследвания, като най-показателни са компютърната томография и ядрено-магнитния резонанс.

Лечението е предимно симптоматично, повлияващо невромедиаторния дефицит и съпътстващата патология. Рехабилитационните мероприятия са подходящи.

Прогнозата като цяло е лоша, заболяванията са с прогресиращ ход. Продължителността на живот е средно 5 години от началото на заболяването, смъртта най-често се дължи на вторични инфекции.

В рубриката други дегенеративни болести на централната нервна система са разгледани:

Болест на Алцхаймер

Други дегенеративни болести на нервната система, некласифицирани другаде

Други дегенеративни нарушения на нервната система при болести, класифицирани другаде

1.5, 2 гласа

ВИДОВЕ Други дегенеративни болести на централната нервна система МКБ G30-G32

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други дегенеративни болести на централната нервна система МКБ G30-G32

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия