Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Проблеми в развитието

Проблеми в развитието

Проблеми в развитието: състояние, при което се наблюдава забавяне в умственото и физическото развитие.

Проблемите в развитието могат да се дължат на:

  • Болести на ухото и мастоидния израстък - глухота, хронични инфекции на ушите.
  • Психични и поведенчески разстройства - умствена изостаналост, аутизъм.
  • Болести на нервната система - детска церебрална парализа.
  • Симптоми, признаци и отклонения от нормата - дислексия.
  • Фактори, влияещи върху здравното състояние - социална изолация.
  • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата - синдром на Къшинг (Cushing's syndrome), метаболитни нарушения, хипотиреоидизъм, недохранване.
  • Бременност, раждане и послеродов период - преждевременно раждане.
  • Някои състояния, възникващи в перинаталния период - задушаване по време на раждане, вродена рубеола, травма по време на раждане.
  • Инфекциозни и паразитни болести - вроден сифилис, токсоплазмоза.
  • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини - мозъчна травма.
  • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - цепнато небце, заешка устна, аномалии на езика, синдром на Арског (Aarskog Syndrome), синдром на Ангелман (Angelman syndrome), краниосиностоза, ектодермална дисплазия, синдром на Елерс-Данлос (Ehlers-Danlos syndrome), синдром на чупливата Х-хромозома, синдром на Даун (Downs syndrome), синдром на Прадер-Вили (Prader-Willi syndrome), синдром на Уилямс (Williams syndrome), фетален алкохолен синдром.
3.2, 12 гласа

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

Синоними симптоми (57)+

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ Проблеми в развитието

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА