Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Екстрапирамидни и други двигателни нарушения Други екстрапирамидни и двигателни нарушения Други видове хорея

Други видове хорея МКБ G25.5

Други видове хорея МКБ G25.5 - изображение

Хиперкинетично двигателно разстройство, характеризиращо се с прекомерни, нерегулярни, резки движения на тялото, възникващи спонтанно, се обозначава като хорея.

Етиологията на хореята е разнообразна - генетични заболявания, нежелани лекарствени реакции, някои особени физиологични състояния - хорея през бременността, сенилна хорея и др.

Патофизиологията на състоянието показва промени в допаминергичната и GABA-ергичната система в субстанция нигра и моторната кора. При хорея през бременността се предполага, че върху състоянието влияят естрогените и прогестерона, които могат да изострят чувствителността на допаминовите рецептори в стриатума.

Други видове хорея засягат основно млади пациенти на възраст между 20 и 30 години, по-често от европейския регион. Хореята през бременността често е с начало на симптомите в първия или втория триместър. Сенилната хорея засяга предимно лица в напреднала възраст - над 60 години.

Засегнатите лица се оплакват от спонтанно появили се ритмични или неритмични движения, най-често обхващащи крайниците и лицето, неподдаващи се на волева регулация. Първоначално симптомите се появяват рядко, но с напредване на заболяването движенията се появяват по-често, затруднявайки ежедневието. При засягане на долните крайници могат да се наблюдават движения, подобни на танц, а при атетозата има усукване и извиване на тялото по надлъжната му ос, или застиване в причудливи пози. Бализмът е рядка форма на хиперкинетично двигателно разстройство, при което движенията имат насилствен характер и наподобяват хвърляне на предмет. Бализмът може да е едностранен (засягащ само едната страна на тялото) - хемибализъм, или двустранен - бибализъм (парабализъм). Хиперкинетичните мускулни контракции могат да засегнат и лицето - под формата на гримасничене и плезене на езика (език на Арлекин). Симптомите се усилват при емоция и стрес и изчезват по време на сън. Пациентите често се опитват да прикрият движенията с прекалено маниерничене. При изследване се установява, че мускулният тонус е променлив.

Диагнозата се поставя след преглед от невролог, физикално и инструментално изследване. Лабораторните изследвания следва да включват установяване на ASO-титър (антистрептолизинов титър), проследяване нивото на тироидните хормони, нивото на калций и фосфати, коагулационния статус, изследване за венерически болести, токсикологично изследване. Невроизобразяващите техники като магнитен резонанс и ПЕТ (позитронно-емисионна томография) скенер могат да покажат лезии на базалните ганглии.

Диференциална диагноза на състоянието се прави с болест на Хънтингтън, ревматична хорея, лаймска болест, синдром на Турет, енцефалит, болест на Hallervorden-Spatz и други.

Лечението на други видове хорея обикновено е нефармакологично – диета и намаляване на стреса. При някои случаи се прилагат бензодиазепини, хлорпромазин, валпроева киселина и други. При бременни терапията е специфична, поради факта, че някои медикаменти имат фетотоксичен ефект.

Хореята на бременността не е индикация за аборт или преждевременно прекъсване на бременността.

4.7, 3 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други видове хорея МКБ G25.5

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Други видове хорея МКБ G25.5

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия