Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Черепномозъчни нерви

Черепномозъчни нерви (Nervi craniales)

Черепномозъчни нерви (Nervi craniales) - изображение
Черепномозъчните нерви са 12 чифта. Характерно за тях е, че всеки от тях има пореден номер и название. Черепномозъчните нерви се делят на: сетивни, моторни и смесени.

- n. olfactorius/обонятелен нерв (1) - сетивен нерв, представлява снопчета, които са образувани от израстъците на обонятелните клетки, разположени в обонятелната част на носната лигавица.
-n. opticus/зрителен нерв (2) - сетивен нерв, изграден е от неврити на ганглийните клетки на ретината.
- n. oculomotorius/очедвигателен нерв (3) - моторен нерв, в който има парасимпатикови влакна. Началоното му ядро е съставено от няколко части и се намира в средния мозък.
- n. trochlearis/скрипецовиден нерв (4) - моторен нерв, който инервира външните очни мускули. Ядрото му се намира в средния мозък.
- n. trigeminus/троичен нерв (5) - смесен нерв, който е изграден от два корена и даващ три клона: очен, максиларен и мандибуларен нерв. Nervus ophthalmicus/очен нерв - сетивен нерв. Той се разделя на три клона; n. frontalis - има отношение за инервацията на: кожата на челото, темето, кожата и конюктивата на медиалната част на горния клепач; n. nasociliaris - осъществява сетивна инервация на очната ябълка, задните решетъчни клетки и клиновидния синус, лигавицата на горната част на носната кухина, медиалната и латерална стена на носната кухина, кожата на носа, част от долния клепач и др.N. lacrimalis - дава клончета към кожата на горния клепач и конюктивата, както и осъществява инервация на слъзната жлеза. N. maxillaris/горночелюстен нерв - сетивен нерв, основни негови клонове са nn. zygomatucus и infraorbitalis. n. mandibularis/долночелюстен нерв - смесен нерв, съдържащ всички моторни влакна на троичния нерв: n. buccalis - отделя се от предната част на нерва, инервира кожата и лигавицата, намиращи се в областта на бузата; n. auriculotemporalis - дава разклонения за кожата на слепоочието. N. lingualis/езиков нерв - дава клончета към небцовата сливица и околната лигавица на устния провлак, лигавицата на пода на устната кухина и крайни клончета, които инервират лигавицата на езика и др.
- n. abducens/отвеждащ нерв (6) - моторен очедвигателен нерв. Инервира латералния мускул на окото.
- n. facialis/лицев нерв (7) - смесен нерв. Съдържа моторни, сетивни и парасимпатикови влакна.
- n. vestibulocochlearis/слухово-равновесен нерв (8) - сетивен нерв. Има две части - равновесна и слухова.
- n. glossopharyngeus/езиково-гълтачния нерв (9) - съдържа моторни, сетивни, сетивно-вкусови и парасимпатикови влакна.
- n. vagus/блуждаещ нерв (10) - най-дългият и с най-голяма теритирия на разпространение черепномозъчен нерв. Разделя се на три части - главова-шийна, гръдна и коремна.
- n. accessorius/допълнителен нерв (11) - моторен нерв, разделя се на два клона, като вътрешният клон се присъединява към n. vagus, а външният инервира някои скелетни мускули.
- n. hypoglossus/подезичен нерв (12) - моторен нерв, инервира мускулите на езика.

4.0, 6 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Черепномозъчни нерви

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория