Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Черепномозъчни нерви Троичен нерв (nervus trigeminus)

Троичен нерв (nervus trigeminus)

Троичен нерв (nervus trigeminus) - изображение

Петият черепномозъчен нерв е известен като троичен нерв (nervus trigeminus). Той е смесен нерв, Формира се от два корена - по-дебел - radix sensoria (сетивен клон) и по-тънък - radix motoria (двигателен клон). Те напускат мозъка на границата между моста и средното малкомозъчно краче. Двата корена на този нерв изхождат от неговите ядра. Едно oт ядрата е моторно (nucleus motorius nervi trigemini), а другите три са сетивни - nucleus principalis nervi trigemini, nucleus spinalis nervi trigemini, nucleus mesencephalicus nervi trigemini.

Сетивният корен (radix sensoria) образува периферния ганглий на нерва - ganglion trigeminalе, разположен в impressio trigaminalis на пирамидата на слепоочната кост - в джобче, образувано от разцепването на dura mater (твърдата мозъчна обвивка). От ганглия излизат трите клона на троичния нерв - nervus ophthalmicus, nervus maxillaris и nervus mandibularis. Областта, която се инервира от този нерв е голяма и обхваща кожата на главата в нейната предна половина, кожата на лицето, лигавицата на носната и устната кухина и околоносните синуси.

Моторният корен (radix motoria) на нерва преминава изцяло в третия му клон (мандибуларния нерв) и инервира дъвкателните и някои други мускули. Всеки от трите клона, преди да напусне черепната кухина, два малко сетивно клонче към прилежащ участък на твърдата мозъчна обвивка.

N. ophthalmicus е очен и сетивен нерв. Той отделя по едно малко клонче за трите очедвигателни нерва (очедвигателен нерв, отвеждащ нерв и макаричковиден нерв) и едно клонче за твърдата мозъчна обвивка в областта на малкомозъчната палатка. Нервът навлиза в очницата през fissura orbitalis superior, след което се разделя на три клона:
• N. frontalis върви в горната част на очницата близо до нейната стена. Той дава две клончета - n. supraorbitalis и n. supratrochlearis.
• N. nasocliaris (носоворесничестият клон) се насочва към медиалната страна на очницата и по своето протежение отделя редица малки клончета.
• N. lacrimalis (слъзният клон) се насочва към слъзната жлеза, намираща се в горно-страничния участък на очницата и дава клончета към кожата на горния клепач и конюнктивата.

N. maxillaris представлява горночелюстния сетивен нерв. Той отделя малко клонче към твърдата мозъчна обвивка - r. meningeus, след което напуска черепната кухина през foramen rotundum, минава през fossa pterygopalatina, откъдето през fissura orbitalis inferior навлиза в очницата. Основните клонове на n. maxillaris са:
• N. zygomaticus
• N. infraorbitalis

N. mandibularis е долночелюстния нерв и е смесен нерв. Освен сетивни влакна той съдържа и всички моторни влакна на троичния нерв. Долночелюстният нерв напуска черепната кухина през foramen ovale и навлиза във fossa infratemporalis, където дава своите клонове. По характер те са моторни, сетивни и смесени.

Моторните клонове се отделят от предната част на нерва. Те инервират дъвкателните мускули, m. tensor veli palatini и m. tensor tympani. Тези нерви са сравнително къси.

Сетивните клонове включват r. meningeus, n. buccalis, n. auriculotemporalis и n. lingualis.

4.1, 9 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория