Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Черепномозъчни нерви Лицев нерв (nervus facialis)

Лицев нерв (nervus facialis)

Лицев нерв (nervus facialis) - изображение

Седмият черепномозъчен нерв е известен като лицев нерв (nervus facialis).

Лицевият нерв е смесен нерв и съдържа моторни, симпатикови и парасимпатикови влакна. Моторното му ядро (nucleus nervi facialis) се намира в моста, в областта на лицевото възвишение. Парасимпатиковите и сетивните влакна на нерва още в самото му начало са концентрирани в отделно снопче - nervus intermedius (междинен нерв). Парасимпатиковото ядро е nucleus salivatorius superior включително и nucleus lacrimalis, а сетивното ядро - nuclei tractus solitarii. Нервът напуска мозъка на границата между моста и продълговатия мозък, навлиза в meatus acusticus externus, преминава през canalis facialis на слепоочната кост и излиза през foramen stylomastoideum. В канала, респ. в неговото коляно, се разполага периферният сетивен ганглий на междинния нерв - ganglion geniculi. Тук от него се отделят n. petrosus major и chorda tympani.

N. petrosus major излиза през hiatus canalis facialis върху предната повърхност на пирамидата. Той съдържа парасимпатикови влакна за ganglion pterygopalatinum.

Chorda tympani минава през специално каналче - canaliculus chordae tympani, по латералната стена на тъпанчевата кухина и през fissura petrotympanica излиза по външната черепна основа. Тя минава медиално от долночелюстната става и медиалния криловиден мускул и се присъединява към n. lingualis. Съдържа парасимпатикови влакна за ganglion submandibulare и сетивни вкусови влакна за предните две трети на езика.

Във вътрешността на слепоочната кост, n. facialis отделя n. stapedius за едноименното мускулче. Извън черепа той преминава през околоушната жлеза, където образува сплетение - plexus intraparotideus. От него излизат клонове към мимическите мускули:
n. auricularis posterior - за едноименния мускул и тилното коремче на m. occipitofrontalis;
r. digastricus - за задното коремче на m. digastricus;
r. stylohyoideus - за m. stylohyoideus.

От r. digastricus излизат следните клончета:
r. communicans cum nervo glossopharyngeo - за задното коремче на m. digastrisus и r. stylohyoideus за m. stylohyoideus;
rr. temporales - за челното коремче на m. occipitofrontalis, горния и преден ушен мускул, m. orbicularis oculi;
rr. zygomatici - за mm. zygomatici и m. orbicularis oculi;
rr. buccales - за мускулите около устата и външния нос;
r. marginalis mandibulae - дълго клонче, което върви по основата на долната челюст към мускулите на брадичката;
r. colli - късо клонче, което се присъединява към n. transversus colli от шийното сплетение и инервира platysma.

5.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория