Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Черепномозъчни нерви Акцесорен нерв

Акцесорен нерв (nervus accessorius)

Акцесорен нерв (nervus accessorius) - изображение

Единадесетият черепномозъчен нерв се нарича акцесорен нерв (допълнителен нерв, nervus accessorius, CN XI). Във функционално отношение представлява моторен нерв. Неговите терминални ядра са две: едното е част от nucleus ambiguus и е разположено в продълговатия мозък, а другото - nucleus nervi accessorii, се намира в горните шийни сегменти (C1-C5) на гръбначния мозък. От тях изхождат нервни влакна, формиращи корените на нерва - radix cranialis (черепна част) и radix spinalis (гръбначна част). Характерна особеност на спиналния корен е, че е разположен извън черепната кухина и навлиза в нея през големия тилен отвор - foramen magnum. След това radix spinalis се обединява с radix cranialis в единен нервен ствол - truncus nervi accessorii, и напускат черепната кухина през задната част на foramen jugulare.

След напускането на черепа, стволът на акцесорния нерв се разделя на два клона:

  • ramus internus - вътрешен клон, съдържащ влакна с начало от черепните коренчета, който се присъединява към ствола на блуждаещия нерв (n. vagus), откъдето попадат в състава на възвратния ларингеален нерв (n. laryngeus recurrens);
  • ramus externus - външен клон, състоящ се от нервни влакна на спиналните коренчета, който инервира стерноклейдомастоидния (m. sternocleidomastoideus) и трапецовидния (m. trapezius) мускул.

Скорошни проучвания относно традиционното описание на n. accessorius (посочено по-горе), при което се определя като единен нерв, преди краниалната му част да се присъедини към блуждаещия нерв, показват, че при голяма част от изследваните индивиди черепното коренче не прави видима връзка с гръбначното коренче, а те са отделени едно от друго с фиброзна тъкан.

5.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория