Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Черепномозъчни нерви Подезичен нерв

Подезичен нерв (nervus hypoglossus)

Подезичен нерв (nervus hypoglossus) - изображение

Подезичният нерв (n. hypoglossus) представлява дванадесетия черепномозъчен нерв (CN XII), който изпълнява моторна функция. Неговото ядро - nucleus nervi hypoglossi, е разположено в продълговатия мозък и изхожда от последния в областта между пирамидата и маслината. Подезичният нерв напуска задната черепна яма през специално обособен канал - canalis hypoglossi. Веднага след това към него се присъединяват горните два шийни нерва, носещи влакна от първи и втори шиен сегмент (C1, C2) на гръбначния мозък. Към него се свързват и влакна от горния шиен възел на симпатиковия ствол (truncus sympathicus). Нервът се насочва надолу и преминава дъговидно от външната страна на вътрешната каротидна артерия (a. carotis interna), под задното коремче на m. digastricus (двукоремчест мускул) и по външната повърхност на m. hyoglossus.

Присъединените към подезичния нерв влакна от първи и втори шийни сегменти се отделят в radix superior на ansa cervicalis и в клонове за m. thyrohyoideus и m. geniohyoideus. Освен radix superior във формирането на ansa cervicalis участват и влакна от втори и трети шиен сегмент (C2, C3), обединени в radix inferior. От ansa cervicalis се отделят нервни клончета, инервиращи долните под езични мускули. В областта на предния ръб на m. hyoglossus, nervus hyoglossus се разделя на крайните си разклонения - rami linguales, които отговарят за инервацията на мускулите на езика.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория