Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Черепномозъчни нерви Слухово-равновесен нерв

Слухово-равновесен нерв (nervus vestibulocochlearis)

Слухово-равновесен нерв (nervus vestibulocochlearis) - изображение

Осмият черепномозъчен нерв се нарича слухово-равновесен нерв (nervus vestibulocochlearis, nervus statoacusticus, N VIII). Той е изцяло сетивен и е съставен от две части - вестибуларен нерв - n. vestibularis, и кохлеарен (слухов) нерв - n. cochlearis. Терминалните ядра на осми черепномозъчен нерв се разполагат в тегментума на моста. Към тях са включени:

  • nuclei vestibulares (вестибуларни ядра) - lateralis, medialis, superior, inferior;
  • nuclei cochleares (кохлеарни ядра) - anterior, posterior.

Слухово-равновесният нерв се появява по мозъчната основа в браздата, образувана между моста и продълговатия мозък, и встрани от лицевия нерв. След това той навлиза във вътрешния слухов проход (meatus acusticus internus) на пирамидата на слепоочната кост, в чието дъно се намира ganglion vestibulare - периферен сетивен ганглий на вестибуларна (равновесна) част на N VIII. Изграден е от две части - горна (pars superior) и долна (pars inferior), в които се разполагат биполярни неврони, покрити с миелинови обвивки. Периферните израстъци (дендрити) на тези нервни клетки достигат до рецепторните клетки на вестибуларния орган по хода на клоновете на нерва.

От горната част на ganglion vestibulare изхожда n. utriculoampullaris, който преминава през area vestibulari superior на дъното вътрешния слухов проход, след което се разделя на n. utricularis, n. ampullaris anterior и n. ampullaris lateralis. Последните достигат до сетивните косъмчеви клетки на едноименните структури на вестибуларния апарат - macula utriculi, crista ampullaris anterior, crista ampullaris lateralis.

Разклонения на слухово-вестибуларния нерв във вътрешното ухо

От долната част на ganglion vestibulare излиза n. ampullaris posterior и n. saccularis, чиито влакна достигат до рецепторните клетки на crista ampullaris posterior и macula sacculi.

Слуховата част на слухово-равновесния нерв се разединява в дъното на meatus acusticus internus на отделни малки снопове, които преминават през отворите на tractus spiralis foraminosus и по надлъжните канали на модиолуса на костния охлюв достигат до спиралния канал на модиолуса - canalis spiralis modioli. Последният е изпълнен с неврони, участващи във формирането на спиралния ганглий - ganglion spirale cochleae. Нервните клетки в този ганглий са два вида: големи биполярни неврони с миелинови обвивки и малки псевдоуниполарни неврони, които са лишени от миелинова обвивка. Периферните израстъци (дендрити) на ганглийните неврони достигат до Кортиевия орган.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория