Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Черепномозъчни нерви Очедвигателен нерв (nervus oculomotorius)

Очедвигателен нерв (nervus oculomotorius)

Очедвигателен нерв (nervus oculomotorius) - изображение

Третият черепномозъчен нерв е известен като очедвигателен нерв (nervus oculomotorius). По своята същност той представлява моторен нерв, към който са прикрепени и парасимпатикови влакна.

Началното ядро на очедвигателния нерв (nucleus nervi oculomotorii) се намира в средния мозък и е изградено от няколко части, отговарящи на инервираните от него мускули на окото. Парасимпатиковата част на ядрото произхожда от ядрото на Едингер-Вестфал (Edinger-Westphal) - nuclei accessorii nerci oculomotorii.

Нервус оптикус се появява на мозъчната основа в медиалната бразда на мозъчното краче, напуска черепната кухина през fissura orbitalis superior (горна очна изрезка) и минава през общия сухожилен пръстен на очните мускули. Преди да достигне очницата, той се разделя на два клона - горен и долен. Горният клон (ramus superior) инервира m.rectus superior (горния прав мускул) и m.levator palpebrae superioris (мускулите повдигачи на горните клепачи). Долният клон (ramus inferior) инервива m.rectus medialis (медиалния прав мускул) и m.obliquus inferior и m.obliquus superior (горния и долния объл мускул). В състава на долния мускул влизат и парасимпатиковите ядра.

Ресничестия ганглий (ganglion ciliare) е разположен латерално от зрителния нерв и представлява малко овално телце. Той съдържа клетките на следвъзловия парасимпатиков неврон. ДО него достигат предвъзлови симпатикови ядра, които се отделят от долния клон на очедвигателния нерв като отделен малък нерв, известен като radix oculomotoria (radix parasympathica) или ramus ad ganglion ciliare.
Освен парасимпатикови влакна до ганглия достигат и симпатикови влакна, които образуват неговия симпатиков корен (radix sympathica). Те преминават през ганглия, без да се прекъсват. Симпатиковият корен води началото си от вътрешното сънно сплетение. То се състои от следвъзлови симпатикови влакна, изхождащи от горния шиен ганглий на симпатиковия ствол. От ресничестия ганглий излизат nn.ciliares breves, които съдържат следвъзлови парасимпатикови влакна, които инервират гладките мускули на окото m. Sphincter pupillae (мускул свивач на зеницата) и m. Ciliaris (мускул на акомодацията). Симпатиковита влакна инервират мускул m. Dilatator pupillae (дилататор на зеницата). През ресничестия ганглий преминават и сетивни влакна, които идват от n. Nasolacrimalis по ramus nasociliaris.

3.5, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология