Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Главен мозък Хипоталамус

Хипоталамус (hypothalamus)

Хипоталамус (hypothalamus) - изображение

Хипоталамусът се намира базално от таламуса и се отделя от него чрез една бразда- sulcus hypothalamicus. Към хипоталамусът анатомично спадат: преоптичното поле- area preoptica, кръстовището на зрителните нерви- chiazma opticum, сивата върга- tuber cinereum, нейното долно продължение- infundibulum, и сисовидните тела- corpora mamillaria. Chiasma opticum функционално принадлежи към зрителната система. Corpora mamilaria са две полусферични телца с големина на грахови зърна.

Всяко от тях отвън е покрито от бяло мозъчно вещество и във вътрешността му се намират медиални и латерални ядра- nuclei corporis mamillaris mediales et laterals. Тези ядра изпращат еферентни влакна към предните ядра на таламуса и до ствола на мозъка. Tuber cinereum е издутина от сиво мозъчно вещество, което надолу се продължава фуниевидно в infundibulum, който от своя страна е свързан с хипофизата. В tuber cinereum се намират разпърснати нервни клетки с различна големина и форма.

Хипоталамусът се разделя на пет полета: рострално, дорзално, междинно, латерално и задно. Хипоталамусът има сложни двустранни връзки с много части на централната нервна система. Установени са директни и индиректни връзки с ретикуларната формация на мозъчния ствол, с лимбичната система, с различни участъци на мозъчната кора и с таламуса. Хипоталамусът е малка формация с маса 4-5 грама, която регулира редица основни функции на организма. В предната хипоталамична област се намират нервни клетки, които регулират биологичните ритми: цикъла нощ-ден, събуждане-заспиване, телесната температура, концентрацията на хормоните в кръвта в различните часове на денонощието и други.

Хипоталамусът регулира също така осмотичното налягане и обема на кръвта, както и възприема чувството за жажда. Осъществява контрол върху сърдечносъдовата система, като изпраща еференции до ретикуларната формация в продълговатия мозък. Хипоталамусът контролира телесната температура, поемането на храна и метаболизма. Той има директно отношение към сексуалното поведение и репродукцията. Функцията на хипоталамуса е свързана в значителна степен с активността на двата дяла на автономната нервна система: предното поле- с активността на парасимпатикуса, а задното- на симпатикуса.

3.1, 16 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Хипоталамус

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория