Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Ембриология

Ембриология

Ембриология - изображение

   Ембриологията е наука за зародиша и закономерностите на развитието му.

   Началното развитие - от оплождането до 8-ма седмица се нарича ембриогенеза или ограногенеза.

   Ембриологията се разделя на обща и специална.

   Обект на общата ембриология е началното развитие на човека: оплождане, бластогенеза, имплантация, зародишеви обвивки и плацентата, както и началните фази на развитие - двуслоен и трислоен диск, зародишеви листа, факторите, които могат да повлияят това развитие.

 

   Специална ембриология - обект е развитието на отделните системи.

 

3.7, 11 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Ембриология

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА