Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Вътрешна морфология на клетката

Вътрешна морфология на клетката

Вътрешна морфология на клетката - изображение
   Еукариотните клетки са обвити от клетъчна мембрана. Като се различават две основни съставни части на еукариотните клетки - цитоплазма и ядро.
   Синтезът на нуклеинови киселини се извършва в ядрото.
   Цитоплазмата е съставена от няколко компонента:
 - клетъчни включвания - те са с разнороден произход и не присъстват във всички клетки;
 - цитозол - представлява течна съставна част, в която се съдържат електролити, както и някои протеини и въглехидрати. В цитозола се осъществяват много реакции,с което се обяснява и наличието на много ензими в него.
 - клетъчни органели - можем да ги клафифицираме по два признака:
      - по това дали се намират във всички видове клетки биват: от общ тип, които се срещат във всички клетки и специализирани органели (секреторни везикули, апарат на Голджи и др.), които се срещат само при определен клетъчен вид.
      - въз основа на структурата си биват: мембранни (лизозоми, пероксизими и др.) и немембранни (рибозими и др.).
4.0, 7 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория