Начало Медицинска енциклопедия Физиология Кръв и лимфа Кръвна плазма

Кръвна плазма

Кръвна плазма - изображение

Кръвната плазма, представлява течната съставна част на кръвта и се състои от около 8-10 % органични вещества (главно белтъци), от около 90-92 % вода и от 0,9-1 % неорганични соли.

Обемът на кръвната плазма е около 55 % от този на цялата кръв. Като част от екстрацелуларната течност (ЕЦТ), постоянството на обема и състава на кръвната плазма е обект на сложна нервно-хуморална регулация.

След съсирване на кръвта, фибриногена в плазмата се превръща в неразтворим фибрин, като получената течност се нарича кръвен серум.

Цвят

Кръвната плазма е опалесцираща, жълтеникаво оцветена течност. Съдържанието на билирубин определя цвета й, докато опалесценцията й зависи предимно от концентрацията на плазмените липиди, като при тяхното увеличение става твърде интензивна.

Осмолалитет

Осмолалитетът на кръвната плазма е около 290 mosm/kg, което отговаря на осмотично налягане около 660 кРа. Осмолалитетът се определя от концентрацията на осмотично активните частици, които са разтворени в кръвната плазма, като в това отношение главна роля се пада на NaCl, чийто осмолалитет е около 250 mosm/kg.

За нормалното протичане на процесите на филтрация, през стената на капилярите, макар и незначително, значение има и участието на големите, и слабо дисоциирани белтъчни молекули в общото осмотично налягане на плазмата. Като онкотично или колоидно-осмотично налягане, се означава осмотичното налягане, което се дължи на плазмените белтъци, като неговата стойност е средно 3,24 кРа.

5.0, 2 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Кръвна плазма

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория