Начало Медицинска енциклопедия Медицински изследвания Протромбиновото време (PT/INR)

Протромбиново време (PT/INR)

Протромбиново време (PT/INR) - изображение

Въведение 

В кои случаи се препоръчва провеждане на изследването?

Необходима ли е предварителна подготовка?

Метод на провеждане на изследването:

Какво ще усещате по време на изследването?

Има ли рискове от провеждане на изследването?

Резултати от проведеното изследване:

Кога не трябва да провеждате изследването?


Въведение

Изследването на протромбиново време (prothrombin time, PT) спомага да се направи оценка на процеса на кръвосъсирване (хемокоагулация) при човек.
Международното нормализирано отношение (International normalized ratio, INR) е показател, който се изчислява на базата на резултатите от PT, като INR се използва основно за проследяване на ефекта от лечението при пациенти, които са на орална антикоагуланта терапия (аценокумарол/Синтром®, варфарин).

Чрез изследването на протромбиновото време (РТ) се измерват секундите, необходими за съсирване на проба от кръв (превръщане на протромбина в тромбин) на пациент след добавяне на съответните реактиви.

Обикновено PT се съчетава заедно с изследването на активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), като чрез тези тестове се прави оценка на количеството и функцията на протеини, наречени коагулационни фактори (фактори на кръвосъсирването), които са важна част от коагулационната система (система на кръвосъсирване).

Коагулационна каскада

Когато човек се нарани и започне кървене, настъпва процес на кръвоспиране (хемостаза). Този процес се състои от няколко етапа, един от които е хемокоагулация (кръвосъсирване), включващ поредица от последователни химични реакции, наречени коагулационна каскада, което води до последователното активиране на коагуалационни фактори с последващо съсирване на кръвта. Повечето фактори на съсирване се произвеждат от черния дроб, като протромбинът е един от тях.

За нормалното протичане на процеса на коагулация е необходимо да има достатъчно количество от всеки коагулационен фактор и всеки фактор трябва да функционира нормално.
Дефицит на фактори на кръвосъсирването може да доведе прекомерно кървене, а излишъкът до повишено кръвосъсирване (хиперкоагулация).

Изследването на протромбиново време (PT) се използва за оценка на външните и общи пътища на коагулация, включващи коагулационни фактори I (фибриноген), II (протромбин), V, VII и X, докато чрез изследването активирано парциално тромбопластиново време (aPTT) се прави оценка на факторите, вземащи участие във вътрешния и общия път на коагулацияXII, XI, IX, VIII, X, V, II (протромбин) и I (фибриноген), както и прекаликреин (PK) и високомолекулен кининоген (HK).

Изследване на INR

Референтните граници на протромбиновото време (ПВ) обикновено варират между отделните лаборатории, тъй като всяка лаборатория използва различни реактиви за провеждане на това изследване. Това, от своя страна, може да доведе до сериозни отклонения в назначените дози на медикаментите при пациентите, които са на антикоагуланта терапия.

За да се избегнат тези различния в референтните стойности, Световната здравна организация (СЗО) въвежда INR:

 • Международно нормализирано отношение/International normalized ratio, INR

Получените резултати (в секунди) от изследването на протромбиновото време варират при различните лаборатории, което може да доведе до сериозни различия в схемите на дозиране на приеманите антикоагуланти при лечението на пациенти, които са на антикоагуланта терапия. Това се дължи на факта, че тромбопластините (реактивите, използвани за измерване на PT) се произвеждат от различни фирми, поради което имат различна чувствителност.

За да се компенсират разликите в чувствителността между тромбопластините и да се стандартизират резултатите, Световната здравна организация (СЗО) въвежда Международно нормализирано отношение/International normalized ratio (INR), което се изчислява по следната формула:
Изчисляване на INR
ISI e Международен индекс за чувствителност (international sensitivity index). Всеки производител определя ISI стойност за произвежданите от него тромбопластинови реагенти, което позволява получаването на точни резултати, независими от използвания реактив.

Други изследвания

Други изследвания, които могат да бъдат направени заедно с изследването на PT с цел подпомагане поставянето на диагноза, включват:

↑Върни се в началото


В кои случаи се препоръчва провеждане на изследването?

Лесно посиняване

MELD модел

 • Изследването на протромбиново време е един от тестовете, който се прави при хора, чакащи за чернодробна трансплантация.
  Този скрининг — известен като модел за терминално (в краен стадий) чернодробно заболяване (MELD) — представлява система за оценяване на тежестта на хронично чернодробно заболяване.

↑Върни се в началото


Необходима ли е предварителна подготовка?

Изследването на протромбиново време (PT/INR) не изисква специална подготовка.

Ако пациентът е на антикоагуланта терапия (например Синтром), кръвта за изследване трябва да бъде взета преди приема на дневната доза лекарства.

Някои храни — например черен дроб, броколи, нахут, зелен чай, къдраво зеле (кейл), ряпа, както и соеви продукти — също могат да повлияят резултатите от изследването поради високото съдържание на витамин К в тях.

Прием на лекарствени продукти при изследване на PT/INR

Необходимо е да информирате лекуващия/личния си лекар за всички медикаменти, които приемате, независимо дали са по рецепта — включително витамини, билки и други хранителни добавки, тъй като някои лекарства могат да повлияят на резултатите от изследването на PT/INR.

Част от медикаментите, които могат да променят резултатите от теста, са:

Ако се наложи да спрете приема на някои медикаменти преди провеждане на изследването, това трябвада стане задължително след консултация с лекуващия лекар!!!

 

↑Върни се в началото


Метод на провеждане на изследването:

Вземане на кръвЗа изследване протромбиново време е необходимо да се вземе кръв от вена, а в някои случаи кръвта се взема от върха на пръста след неговото убождане.
При новородени и по-малки деца се взема капилярна кръв от палеца на ръката или от петичката на крака.

Взетата кръв се изпраща в лаборатория за изследване.Подробна информация за вземането на кръв от медицински специалист ще намерите в статията:

Измерване на INR до леглото на болнияВ някои страни (вече и в България) е възможно измерването на INR до леглото на болния, тоест има възможност за домашно мониториране на стойностите на INR с портативни апарати, което е бърза и удобна (и по-малко болезнена) алтернативна на лабораторния метод.

За целта се използва капка кръв от върха на пръста, която се поставя върху тест-лента, след което резултатът се изчислява от апарата в рамките на няколко секунди.

Подобен начин на изследване се използва от хората с диабет за мониториране на кръвната захар, като в техния случай се използва апарат за измерване на кръвната захар (глюкомер).

↑Върни се в началото


Какво ще усещате по време на изследването?

Подробна информация за това, което може да усетите при вземането на кръв, необходима за провеждане на изследването, може да намерите в:

 

Има ли рискове от провеждане на изследването?

При всяко вземане на кръв съществува малък риск от усложнения, като подробна информация относно възможните рискове при изследването на протромбиново време (PT/INR) ще намерите в статията:


Резултати от проведеното изследване:

Протромбиновото време се измерва в секунди, проценти или като съотношение (международно нормализирано отношение/international normalized ratio, INR), като повечето лаборатории винаги показват едновременно резултатите от теста в секунди и като INR.

Резултатите от изследването са готови в рамките на няколко часа, като се сравняват със средното време на съсирване при здрави хора.

Резултатите могат да варират между отделните лаборатории, като само за INR референтните стойности са стандартизирани за всички лаборатории.

PT_APTT

Чрез едновременната оценка на протромбиновото време (PT) и активираното парциално тромбопластиново време (aPTT) лекарят може да получи информация за наличието на проблем в хемокоагулацията (кръвосъсирването) на даден пациент.
Тези тестове сами по себе си нямат диагностична стойности, но предоставят информация за това дали са необходими допълнителни изследвания.

   Нормални стойности:

Протромбиново време (PT)Протромбинов индексINR
INR се използва за мониториране на пациенти, които са на продължителна антикоагуланта терапия, въпреки че може да се назначи при всички пациенти, независимо дали приемат орални антикоагуланти.

При пациенти на антикоагуланта терапия терапевтичният целеви интервал на INR трябва да бъде 2.0-3.0.
При пациенти с по-висок риск от тромбоза, при които е необходима по-интензивно лечение с антикоагуланти, прицелните стойности на INR са между 2.5 и 3.5.

В тази ТАБЛИЦА можете да видите препоръчваните терапевтични граници на INR при орална антикоагуланта терапия в зависимост от заболяването.


   Отклонения от нормата:

Първата стъпка при установяване на удължено PT/INR при пациент, който не е на антикоагуланта терапия, няма анамнеза за кръвна дискразия (отклонение) и придружаващо заболяване, което би обяснило отклоненията в резултатите, е да се повтори изследването, за да се изключи лабораторна грешка, тъй като различни фактори могат да повлияват на резултатите от изследването.

Интерпретация на резултатите от изследването на PT/INR и aPTT при пациенти с нарушения в кръвосъсирването можете да видите в тази ТАБЛИЦА.


Удължено протромбиново време/INR
— означава, че на кръвта е необходимо повече време от нормалното да се съсири.

Причините за удължено време на съсирване могат да бъдат:


Скъсено протромбиново време (PT/INR) — индикация за това, че кръвта се съсирва по-бързо от нормалното, като това може да е резултат от:

 • Повишен прием на витамин К — чрез хранителни добавки или храни, богати на витамин К (черен дроб, броколи, нахут, зеле кейл, ряпа, соеви продукти и зелен чай);
 • Прием на някои лекарстваорални контрацептиви, барбитурати;
 • Хормонозаместителна терапия;
 • Трансфузия на прясно замразена плазма;

↑Върни се в началото


Кога не трябва да провеждате изследването?

Факторите, които биха могли възпрепятстват изследването на протромбиново време (PT/INR) или могат да повлияят на резултатите от този тест, включват:

 • Неправилно вземане на кръвната проба;
 • Неправилно съхранение и/или транспортиране на взетата проба;
 • Хемолиза на кръвната проба;
 • Консумация нахрани, богати на витамин К — броколи, нахут, къдраво зеле (кейл), ряпа, соеви продукти, черен дроб, както и зелен чай;
 • Хранителни добавки, съдържащи витамин K;
 • Тежка диария или повръщане — води до загуба на течности и дехидратация, което от своя страна може да удължи протромбиновото време (PT).
  Диарията от своя страна може да е резултат от нарушеното усвояване на хранителни вещества от стомашно-чревния тракт и недостиг на витамин К, което също води до удължено PT.
 • Консумация на алкохол;

Прием на лекарства

↑Върни се в началото

4.1, 21 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА Протромбиново време (PT/INR)

БИБЛИОГРАФИЯ

https://labtestsonline.org/tests/prothrombin-time-and-international-normalized-ratio-ptinr
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/prothrombin-time-test#1
https://en.wikipedia.org/wiki/Prothrombin_time
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/prothrombin-time/about/pac-20384661
https://www.healthline.com/health/prothrombin-time-pt#purpose
https://medlineplus.gov/ency/article/003652.htm
https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/40934
https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=167&ContentID=pt_prothrombin_time
https://emedicine.medscape.com/article/2086058-overview#showall
https://www.cardiosmart.org/Healthwise/hw20/3083/hw203083#hw203092

https://www.mnhospitals.org/Portals/0/Documents/ptsafety/ade/warfarin-INR-range-duration.pdf
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2015/05/18/09/58/anticoagulation-for-valvular-heart-disease

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Клинични пътекиИзследванияЗдравни съветиЛюбопитноБотаникаЛеченияФизиологияСнимкиНовиниСпециалистиЗаведенияПатологияАлт. медицинаИсторияСпортХранене при...Направления в медицинатаЛайфстайлОрганизацииНормативни актовеДиетиПсихологияСоциални грижи