Начало Медицинска енциклопедия Медицински изследвания Тромбоцити (PLT) Лабораторни изследвания Хематология

Тромбоцити (PLT)

Тромбоцити (PLT) - изображение

Въведение

В кои случаи се препоръчва провеждане на изследването?

Необходима ли е предварителна подготовка?

Метод на провеждане на изследването:

Какво ще усещате по време на изследването?

Има ли рискове от провеждане на изследването?

Резултати от проведеното изследване:

Кога не трябва да провеждате изследването?

 

Въведение

Чрез изследването на тромбоцити (PLT) се определя броят на тези клетки в кръвта.

Тромбоцитите представляват малки фрагменти от клетки и имат съществено значение за нормалното съсирване на кръвта.
Изследването на тромбоцитите (PLT) може да се използва за скрининг или диагностициране на различни заболявания и състояния, при които има риск от тромбообразуване.

Тромбоцитите се произвеждат в костния мозък, като произлизат от много големи клетки, наречени мегакариоцити, след което се освобождават в циркулиращата кръв.Образуване на тромбоцити в костния мозък

При нараняване на кръвоносен съд или тъкан и започне кървене тромбоцитите спомагат за спиране на кръвотечението по 3 начина:

 1. адхезия (прикрепяне) на тромбоцити към мястото на нараняване;
 2. слепване (агрегация) на тромбоцитите един към друг;
 3. освобождаване на химични съединения, които стимулират по-нататъшната агрегация на други тромбоцити;

Тези процеси водят до образуването на тромб на мястото на нараняването — процес, наречен първична хемостаза.
В същото време активирани тромбоцити участват в активирането на коагулационата каскада — поредица от сложни химични реакции, включващи активирането на протеини, наречени фактори на кръвосъсирването. Тази вторична хемостаза води до образуването на нишки от фибрин, формира се фибринова мрежа, с последващо образуване на стабилен съсирек, който остава на увреденото място, докато не започне заздравяване.
За адекватно кръвосъсирване е необходимо всеки компонент на първичната и вторичната хемостаза да е налице, да е активиран в точното време и да функционира правилно.

Ако няма достатъчно тромбоцити или ако тромбоцитите не функционират нормално, стабилен съсирек не може да се образува и засегнатият индивид може да е изложен на повишен риск от прекомерно кървене.

Продължителността на живот на тромбоцитите в кръвта е около 8-10 дни, поради което костният мозък трябва непрекъснато да произвежда нови тромбоцити, които да заменят тези, които се разрушават, които се използват и/или тези, които са излезли от кръвоносните съдове при кървене.

Съсирване

Определянето на броя на тромбоцитите в кръвта може да спомогне за диагностицирането на редица заболявания, при които е налице намален брой тромбоцити (тромбоцитопения) или увеличен брой тромбоцити (тромбоцитоза).

Изследването на тромбоцитите (PLT) може да се извърши заедно с други тромбоцитни функционални тестове, чрез които се прави оценка на функцията на тромбоцитите, както и изследвания за оценка на коагулацията, като например:

 1. протромбиново време (PT);
 2. активирано парциално тромбопластиново време (aPTT);
 3. фибриноген;

Ако резултатите не са в нормални граници, могат да се извършат редица други изследвания, които да спомогнат за поставяне на диагноза, включително:

При определени условия тромбоцитите слепват помежду, което води до фалшиво ниски резултати и/или по-големи по размер тромбоцити.
В тези случаи е необходимо да се направи кръвна натривка, за да се разгледат тромбоцитите директно под микроскоп.

Изследвания

Среден обем на тромбоцитите (MPV) и ширина на тромбоцитното разпределение (PDW) са изчисления, извършвани от автоматизираните кръвни анализатори.

MPV (mean platelet volume) отразява средния размер на тромбоцитите, присъстващи в изследваната кръвна проба, докато PDW (platelet distribution width) отразява еднаквостта на тромбоцитите по размер.
Тези показатели биха могли да предоставят допълнителна информация за тромбоцитите и/или за причината за повишен или понижен брой на тромбоцитите.

По-големите тромбоцити обикновено са млади и по-скоро освободени от костния мозък, докато по-малките тромбоцити са по-стари и са циркулирали в кръвта в продължение на няколко дни.


В кои случаи се препоръчва провеждане на изследването?

 • Изследването на тромбоцитите обикновено се провежда като част от пълната кръвна картина (ПКК), която може да се назначи като рутинно лабораторно изследване за оценка на здравословното състояние на човек;
 • При наличие на признаци и симптоми, които се наблюдават при нисък брой на тромбоцитите (тромбоцитопения) или нарушения в кръвосъсирването, като например:
  1. необяснимо или лесно появяване на синини;
  2. продължително кървене при леко порязване или нараняване;
  3. чести кръвотечения от носа;
  4. обща слабост;
  5. главоболие;
  6. световъртеж;
  7. изтръпване и парене в областта на ръцете и краката;
  8. кървене от устата;
  9. кървене от гастроинтестиналния (стомашно-чревния) тракт — може да бъде открито чрез фекален тест;
  10. обилно или продължително менструално кървене;
  11. поява на малки червени точковидни петна по кожата, наречени петехии — в някои случаи приличат на обрив;
  12. поява на лилаво-червеникави петна по кожата (пурпура), възникнали в резултат на подкожен кръвоизлив;Кървене от носа
 • При съмнение за повишен брой на тромбоцитите (тромбоцитоза).

  Излишък на тромбоцитите може да доведе до повишено съсирване, а понякога и кървене, ако тромбоцитите не функционират правилно.

  Въпреки това обаче при индивидите с тромбоцитоза обикновено не се наблюдават признаци и симптоми, така че състоянието се установява случайно при изследване на тромбоцитите (PLT) по друг повод;

 • Определянето на броя на тромбоцитите може да се използва като скринингово изследване или за диагностициране на различни заболявания и състояния, при които е налице риск от образуване на тромб — например нарушения на кръвосъсирването, заболявания на костния мозък, засилено тромбообразуване и други;
 • Проследяване развитието на диагностицирано заболяване;
 • Проследяване на ефекта от проведена терапия;
 • В някои случаи изследването на тромбоцити (PLT) се назначава, ако при изследването на натривка от периферна кръв (кръвна натривка) се установява анормален брой на тромбоцитите;


Необходима ли е предварителна подготовка?

Изследването на тромбоцити (PLT) не изисква специална подготовка.

 • Преди изследването трябва да избягвате интензивно физическо натоварване;
 • Трябва да информирате Вашия лекар, ако сте бременна или има вероятност за това, както и дали сте в цикъл;
 • Трябва да информирате лекаря си за всички лекарства, които приемате (независимо дали са по рецепта или не), включително и за всички билки и хранителни добавки, тъй като могат да повлияят на резултатите от изследването.

Медикаменти, повлияващи на изследванетоНякои от медикаментите, които могат да повлияят на резултатите от изследването на тромбоцити (PLT), включват:

  1. аспирин;
  2. клопидогрел (clopidogrel);
  3. цилостазол (cilostazol);
  4. десмопресин (desmopressin);
  5. ептифибатид (eptifibatide)


Метод на провеждане на изследването:

Вземане на кръвЗа изследването на тромбоцитите (PLT) е необходимо да се вземе кръв от вена, като повече информация за вземането на кръв от медицински специалист ще намерите при: 


Какво ще усещате по време на изследването?

Подробна информация за това, което ще усетите при вземането на кръв, необходима за определяне на броя на тромбоцитите, ще намерите при:


Има ли рискове от провеждане на изследването?

Подробна информация за възможните рискове при вземането на кръв, необходима за изследването на тромбоцитите (PLT) ще намерите при:


Резултати от проведеното изследване:

Резултати от проведеното изследване
Резултатите от изследването обикновено са готови в рамките на 24 часа.

Резултатите могат да варират между отделните лаборатории.

 

 

 

 


   Нормални стойности:

Нормални стойности на тромбоцитите

Среден обем на тромбоцитите (MPV)

Ширина на тромбоцитното разпределение (PDW)

Нормалните стойности на PDW са показател за това, че повечето тромбоцити са еднакви по размер, докато високи стойности на PDW показват, че размерите на тромбоцитите варират в широки граници, което подсказва, че има вероятно да се касае за заболяване, засягащо тромбоцитите.


   Отклонения от нормата:

Намален брой на тромбоцитите (тромбоцитопения), тоест < 140 х 109/L, и съпътстващите това състояние признаци и симптоми могат да възникнат в резултат на редица състояния и фактори, като причините обикновено се делят на 2 основни категории:

 1. нарушения, при които костният мозък не може да произвежда достатъчно тромбоцити;
 2. състояния, при които костният мозък произвежда нормален брой тромбоцити, но те се изчерпват или се унищожават по-бързо от нормалното;

Ако броят на тромбоцитите спадне под 20 000 на микролитър (< 20 х 109/L), може да възникне спонтанно кървене и се счита за животозастрашаващо състояние.

Повишеният брой големи тромбоцити (тоест високи стойности на MPV) при лице с нисък брой тромбоцити (тромбоцитопения) означава, че най-вероятно костният мозък произвежда тромбоцити, но бързо ги освобождава в кръвта.

И обратно — ниски нива на MPV при хора с намален брой на тромбоцитите се дължи на заболяване, засягащо производството на клетки в костния мозък.

Примери за състояния, причиняващи тромбоцитопения, включват:

 • Идиопатична тромбоцитопения, позната също като имунна тромбоцитопенична пурпура, възниква в резултат на образуването на антитела срещу тромбоцитите.

  Това е една от най-честите причини за тромбоцитопения, като за поставяне на диагноза трябва да се изключат всички други потенциални причини за нисък брой на тромбоцитите;

 • Вирусни инфекции като инфекциозна мононуклеоза, хепатит, HIV или морбили;

 • Прием на някои лекарства (лекарствено индуцирана тромбоцитопения), като например:

  1. аспирин;
  2. ибупрофен (ibuprofen);
  3. някои антибиотици;
  4. колхицин (colchicine);
  5. индометацин (indomethacin);
  6. Н2-блокери;
  7. хидралазин (hydralazine);
  8. изониазид (isoniazid);
  9. квинидин (quinidine);
  10. тиазидни диуретици;
  11. толбутамид (tolbutamide);
 • Чернодробно заболяване — например цироза;;
 • Хепарин-индуцирана тромбоцитопения — развива при наскоро проведена терапия с хепарин — образуват се антитела срещу тромбоцитите;
 • Левкемия, лимфом или други злокачествени заболявания, които са засегнали (метастазирали) костния мозък.
  При засегнатите индивиди често се наблюдава обилно кървене поради значително намаляване на броя на тромбоцитите;
 • Апластична анемия — състояние, при което производството на всички кръвни клетки е значително намалено;
 • Продължителни проблеми с кръвосъсирването (например хронично кървене от стомашна язва);
 • Сепсис — особено в случаите на бактериална инфекция с Грам-отрицателни бактерии;
 • Автоимунни заболявания (например лупус) — в тези случаи имунната система произвежда антитела, които атакуват собствените органи или тъкани, което от своя страна предизвиква засилено разрушаване на тромбоцитите;
 • Химиотерапия или лъчетерапия — може да повлияе на способността на костния мозък да продуцира (произвежда) тромбоцити;
 • Изразходване на тромбоцитите — може да се наблюдава при различни заболявания и състояния, като например дисеминирана интравазална коагулация (ДИК синдром), тромбоцитопенична пурпура и хемолитично-уремичен синдром.
  Тези състояния водят до наличието на по-малко циркулиращи тромбоцити в кръвта;
 • Излагане на токсини — пестициди, арсен, бензен и други;
 • Гестационна тромбоцитопения — при около 1 на всеки 10 жени се установява брой на тромбоцитите под нормалните граници по време на бременност.
  Ако не се установи друга причина, тогава диагнозата е гестационна (причинена от бременността) тромбоцитопения;
 • Редки наследствени заболявания, засягащи тромбоцитите, като например синдром на Bernard-Soulier, тромбастения на Glanzmann и други, свързани с понижаване на броя на циркулиращите тромбоцити и увеличаване на размерите им (гигантски тромбоцити);

 

Повишен брой на тромбоцитите (тромбоцитоза), тоест > 440 х 109/L, обикновено е резултат от налично заболяване, поради което се нарича още вторична или реактивна тромбоцитоза.

Състоянията, които могат да доведат до тромбоцитоза, включват:

Някои състояния могат да предизвикат временно (преходно) повишаване на броя на тромбоцитите:

 1. Възстановяване от значителна кръвозагуба. Например след травма или тежка операция;
 2. След физическо натоварване или усилие;
 3. Възстановяване след прекомерен прием на алкохол;
 4. Дефицит на витамин В12 и фолиева киселина (витамин В9);

В редки случаи тромбоцитозата се дължи на нарушена функция на костния мозък.
Пример за това е тромбоцитемия, означавана още като първична или есенциална тромбоцитемия — рядко миелопролиферативно заболяване, при което костният мозък произвежда изключително голям брой тромбоцити.
В повечето случаи при това състояние не се установяват никакви признаци и симптоми и се открива случайно при изследване по друг повод.

Пациентите с това заболяване са изложени на риск от повишено съсирване (тромбоза), поради увеличения брой тромбоцити.
При тези пациенти могат да се наблюдават и проблеми с кръвосъсирването, тъй като тромбоцитите могат да не функционират нормално.

Хората с друго миелопролиферативно или миелодиспластично заболяване — например хронична миелоидна левкемия, полицитемия вера или някои подтипове на миелодиспластичния синдром — също могат да доведат до значително по-високи стойности на тромбоцитите.

Кога не трябва да провеждате изследването?

Факторите, които могат да възпрепятстват изследването на тромбоцитите (PLT) или могат да повлияят на резултатите от теста, включват:

 

По статията работи: Иван Стойчев

Още по темата:

3.9, 26 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА Тромбоцити (PLT)

БИБЛИОГРАФИЯ

https://labtestsonline.org/understanding/analytes/platelet/tab/test/

https://www.hopkinsmedicine.org/heart_vascular_institute/clinical_services/centers_excellence/womens_cardiovascular_health_center/patient_information/health_topics/platelets.html

https://werlabs.co.uk/full-blood-count/platelet-count/

https://www.labtestsonline.org.au/learning/test-index/platelet

https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=platelet_count

https://en.wikipedia.org/wiki/Platelet

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияКлинични пътекиСимптомиИзследванияФизиологияЗдравни съветиХранене при...ИсторияСпортЛюбопитноПатологияАлт. медицинаЛеченияБотаникаСнимкиПсихологияЛайфстайлНовиниСоциални грижиСпециалистиНормативни актовеЗаведенияОрганизации