Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Новообразувания с неопределен или неизвестен характер Полицитемия вера

Полицитемия вера МКБ D45

Полицитемия вера МКБ D45 - изображение

Полицитемия вера или наречена още истинска полицитемия е кръвно заболяване, което се характеризира с пролиферация на трите миелоидни реда с превалиране на еритропоезата. Полицитемия вера се характеризира с увеличаване на хемоглобина и обема на циркулиращата кръв в кръвообращението.

Полицитемията е рядко заболяване. Засяга предимно мъже над 50 годишна възраст.

Етиологията на поцитемията е неизвестна.

При полицитемия вера е потиснато производството на хормона еритропоетин, който се секретира от бъбреците и спомага за синтезирането на еритроцити. Високата концетрация на еритроцити в кръвообращението потиска синтеза му. Пролиферацията на еритоцитния ред довежда до повишаване на вискозитета и хематокрита на кръвта – хематокрит над 0.55. По този начин се сгъстява кръвта и намалява способността й да пренася кислород, а също така се повишава рискът от развитие на тромбемболични инциденти. Едновременно с това се нарушава функцията на тромбоцитите и по този начин се стига до парадокса комбинация от тромбоза и кръвоизливи.
 

Клиничната картина на полицитемията се определя главно от повишения вискозитет на кръвта. Болните се оплакват от главоболие, виене на свят, шум в ушите, уморяемост, виене на свят, зрителни нарушения, кръвотечение от носа. Характерен симптом е сърбежът по цялото тяло при затопляне. Болните могат и да съобщят, че са изкарали тромбемболичен инцидент – инсулт, инфаркт. Външния вид на болни с полицитемия вера е „цветущ” – те са със зачервено лице, конюктиви, крайниците, цианоза по устните. 

 

При изследване на болен с полицитемия вера може да се открие уголемен далак и повишено артериално налягане. Лабораторните показатели са:

 • увеличени  хемоглобин;
 • брой еритроцити и тромбоцити;
 • хематокрит;
 • удължено време на кървене;

Извършва се трепанобиопсия на костен мозък. В костния мозък е намалена мастната тъкан, хиперлазирали са трите миелоидни реда, мегакариоцитите са дистрофни. Увеличеният обем циркулираща кръв се доказва чрез радиоизотопен метод.
 

Увеличения обем циркулиращи еритроцити може да бъде абсолютно и относително. Относителното повишено количество се дължи на загуба на кръвна плазма при шок, изгаряне, дехидратация. Абсолютното повишение на броя на еритроцитие се наблюдава тумори на бъбреците, синтезиращи еритропоетин – хипернефром, овариален карцином, поликистоза на бъбрека

Усложнения:

 • Тромбоемболични инциденти;
 • Хиперурикемия;
 • Хеморагична диатеза;
 • Бластна трансформация в хронична миелоидна левкемия;

Лечението на полицитемия вера има две основни цели:

 • да намали масата на еритроцитите;  
 • да предпазва от тромбоемболичните усложнения;

Намаляването на масата на еритроцитите става чрез кръвопускане – започва се с по две-три кръвопускания по 300 мл седмично. Предотвратяването на тромбоемболичните усложнения се извършва с хепарин. Лечението на полицитемията също включва:

 • цитостатици;
 • радиофосфор;
 • интерферон алфа;
 • аспирин;

Средната преживяемост на болни с полицитемия вера е около 15 години. Смърта настъпва или от тромбоеболични инциденти или от бластна транформация в левкемия.

2.8, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки