Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде Общи симптоми и признаци Главоболие

Главоболие МКБ R51

Главоболие МКБ R51 - изображение

Главоболието винаги е резултат от някаква болест в организма или реакция на организма към някакви условия. Най-общо главоболието може да бъде от мигренозен тип и симптоматично главоболие. Главоболието може да се усеща в определена област от главата, може по цялата глава, а може и да не се определи точната локализация на болката в главата. Мигрената е едностранно с пулсиращ характер главоболие, усилващо се при физическа активност. Често се съпровожда от коремна болка, гадене, повръщане.

Честота:

Около 7 % от децата имат симптоматично главоболие, а 4% имат мигренозни пристъпи. Мигрената засяга повече момичетата и често има фамилна анамнеза.

Етиология:

Най-честите причини за продължителни главоболие са: вътремозъчни и субарахноидални кръвоизливи, мигрена, тригеминална невралгия, тромбоза на мозъчното кръвообращение, медикаменти, нарушена циркулация на ликвора, инфекциозни заболявания на централната нервна система - менингит, енцефалит. Някои пространствено заемащи процеси в черепа като тумори, аневризми също могат да се окажат причина за главоболие. Най-чести причини за продължително главоболие са: заболявания в шията (шипове), аномалии (допълнително ребро, УНГ - болести), зъбни заболявания. Етиологията и патогенезата на мигрената не са изяснени. Приема се, че е многофакторно заболяване - генетични, биохимични, съдови, невронални и психични фактори.

Патогенеза:

Основна патогенетична роля при мигрената играе серотонина, който при мигренозен пристъп се повишава. Някои фактори могат да играят ролята на пусков механизъм при мигрената. Такива фактори са: глад, стрес, шоколад, алкохол, хормони, сирене.

Клинична картина:

Болката може да бъде: тъпа, чукаща, пристъпна, продължителна, с остро или постепенно начало. Понякога болката може да бъде единствен симптом, а в други случаи може да бъде един от симптомите.

Мигрената в зависимост от клиничната картина може да бъде: проста, класическа и усложнена.

  • Простата мигрена протича с пулсиращо главоболие във фронталната и париеталната област, гадене, повръщане, коремни болки, фотофобия, мравучкания в ръцете. В повечето случаи простата или обикновена мигрена имат фамилен характер.
  • Към усложнената мигрена спадат: хемиплегична, офталмоплегична, ретинална мигрена и мигренозния статус. В тези случаи е необходимо провеждане на инструментални изследвания - скенер, магнитен резонанс. Симптоматичното главоболие е постоянно и е характерен симптом при повишено вътречерепно налягане - при мозъчни тумори, хидроцефалия, менингит, енцефалит, мозъчен абсцес. Този тип главоболие се придружава от неврологична симптоматика. Съществува и т.нар. психогенно главоболие. То често е свързано с училищни проблеми, депресивни и страхови състояния. Това главоболие се преодолява с психотерапия - разговори с родители, училищни психолози.


Диагноза:

Мигрената се диагностицира на базата на оплаквания, симптоми, характер на главоболието и фамилна изява на мигрената.

Лечение:

Лечението на мигренозния пристъп включва: покой, затъмнено помещение, антиеметични медикаменти - Церукал, Метоклопрамид, аналгецити във високи дози - аспирин, парацетамол, аналгин.

Профилактика:

Мигренозните пристъпи при деца се профилактират чрез избягване на провокиращите отключващи фактори. Медикаментозната профилактира се зивършва с бета - блокери (пропанолол), нестероидни противовъзпалителни средства (Ибупрофен).

2.9, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Главоболие МКБ R51

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Главоболие МКБ R51

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Главоболие МКБ R51

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО