Начало Медицинска енциклопедия Медицински изследвания Компютърна томография (КТ) Инструментални изследвания Образна диагностика Компютърна томография, КТ (Скенер)

Компютърна томография (КТ)

Компютърна томография (КТ) - изображение

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

Необходима ли е предварителна подготовка?

Метод на провеждане на изследването:

Какво ще усещате по време на изследването?

Има ли рискове от провеждането на изследването?

Резултати от проведеното изследване:

Кога не трябва да провеждате изследването?


Компютърната томография (КТ), известна още като скенер и компютърна аксиална томография (КАТ), е неинвазивно медицинско изследване, при което с помощта на рентгенови лъчи и компютърна обработка се изгражда детайлен образ на различни органи или анатомични зони на човешкото тяло.

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

 Компютърната томография може да се използва като:

 • Скринингов тест — за да се изключи или потвърди диагнозата на определени заболявания при рискови групи пациенти. Например КТ виртуалната колоноскопия (КТ колонография) се използва в скрининга за карцином или полип на дебелото черво;
 • КТ при спешни състояния — тежки наранявания, подозрение за мозъчен кръвоизлив, дисекация или аневризма на аортата, при остри увреждания на кухи или паренхимни органи и други;
 • КТ в рутинната диагностика — повечето КТ изследвания се извършват рутинно, за да се потвърди диагнозата или да се проследи развитието на болестния процес;
 • За мониторинг на резултатите от лечението — например проследяване на отговора към химиотерапия;
 • За извършване на терапевтични и диагностични процедури под контрола на компютърна томография — например пункция, вземане на материал за биопсия, минимално инвазивни туморни лечения и други;
 • За планиране на хирургични интервенции, оценка на резултатите от операцията — като например трансплантация на органи, диагностиката на следоперативни усложнения;

Компютърната томография се използва най-често за изследване на глава, шия, гръден кош, медиастинум, гръбначен стълб, корем, таз и крайници.

В зависимост от областта, която се сканира различаваме:

 • КТ на глава - показанията за извършването и са многобройни, но най-често включват:

 1. Травма на главата;
 2. Инсулт;
 3. Главоболие;
 4. Първоначална оценка на обем заемащи процеси;
 5. Припадъци;
 6. Виене на свят;
 7. Хидроцефалия;
 8. Вътречерепен хематом;
 9. Психични нарушения;
 10. Промени в зрението;
 11. Загуба на паметта;
 • КТ на шия – изследват се меките тъкани в шийния отдел.

Компютърната томография дава информация за състоянието на ларинкса, подчелюстната жлеза, паротидната жлеза, слюнчена жлеза, щитовидната жлеза, фаринкса, трахеята и лимфните възли в областта на шията.

— КТ на бял дроб - диагностика на заболявания на плеврата, белодробния паренхим и въздухоносните пътища.

 1. Оценка на първичен белодробен карцином или стадиране на метастази
 2. Оценка на солитарен белодробен нодул (възел)
 3. Възпалително белодробно заболяване - пневмония, саркоидоза, ХОББ, бронхиектазии, азбестоза, пневмокониоза,  кистозни заболяванията, пневмонит

Компютърно-томографската пулмонална ангиография (СТРА) се използва за диагностициране на белодробна емболия.

— КТ на медиастинум – лимфом, тумор, аортна аневризма, дисекация или други;

— КТ на сърце – за диагностициране на сърдечни или перикардни заболяванията – тумор, възпаление, перикарден излив.

Скенерът може да се използва и за доказване на предполагаема коронарна болест на сърцето, за проследяване на поставен коронарен артериален байпас, за оценка на сърдечните клапи и други.

— Травма в торакалната област;

CT сканирането е полезен метод в диагностиката на коремни заболявания. Прилага се при:

 1. Инфекции като апендицит, пиелонефрит, абсцеси
 2. Възпалителни заболявания - улцерозен колит или болест на Crohn, панкреатит или чернодробна цироза
 3. Рак на черния дроб, бъбреците, панкреаса, яйчниците и пикочния мехур, както и лимфом
 4. Бъбречнокаменна болест
 5. Абдоминална аортна аневризма
 6. Наранявания на коремните органи - далак, черен дроб, бъбреци или други вътрешни органи, вследствие на травма
 • КТ на гръбначния стълб, включва сканиране на шийния, торакалния и лумбалния отдел. Най-често се прави при нараняване на гръбначния стълб или при подготовка на операция. Костната структура и междупрешленните пространства се визуализират добре с CT. 

Скенер на гръбначния стълб може да се направи при наличие на:

 1. Вродени малформации
 2. Дискова херния
 3. Сколиоза
 4. Травма
 5. Остеопороза
 6. Спондилолистезия
 7. Тумор
 8. Други
 • КТ на крайниците

С метода се постига прецизна диагностика на всички видове доброкачествени и злокачествени тумори на костите. Компютърна томография на крайниците се извършва най-често при фрактури и травми на костната система. Методиката е много информативна и при заболявания на тазобедрените стави и  тазовия пояс.

Необходима ли е предварителна подготовка?

При предстоящо изследване със скенер трябва да информирате за всички наскоро прекарани заболявания, както и за заболявания на сърцето, бъбреците, щитовидната жлеза, диабет, астма.
Тези болестни състояния са свързани с повишен риск от странични ефекти при въвеждане на контрастна материя.

В някои случаи, за по-добра визуализация, КАТ се извършва с контрастна материя. Контрастното вещество може да се приеме през устата или да се инжектира венозно. Най-често се използват йодни контрастни вещества.

Пациенти с алергия към контрастни вещества трябва да съобщят на рентгенолога преди изследването. В тези случаи може да се наложи подготвителна медикаментозна терапия с цел намаляване на риска от алергична реакция по време на изследването.

По време на CT сканирането трябва да се носи леко и удобно облекло. Препоръчително е да се отстранят всички бижута, метални предмети, очила и други, за да не повлияят качеството на изображенията.

Необходимо е няколко часа преди изследването да не се приемат храна и течности, особено при предстояща томография на корема или малкия таз.

Пациентите, които провеждат лечение с метформин, трябва да преустановят приема му 48 часа преди изследването.

Жените, при които се планувана компютърна томография, трябва да съобщят на рентгенолога, в случай че са бременни.
В такъв случай се избира друг метод на изследване.

Метод на провеждане на изследването:

Компютърната томография (СТ) се прави от лекар — рентгенолог и рентгенов лаборант. Изследването се извършва със специални апарати — томографи, които правят прослойни снимки - томограми.

Апаратът за сканиране, наречен гентри, представлява голяма машина с отвор в средата, по форма наподобява геврек. През гентрито се плъзга маса - транспортьор, на която лежи пациента. Апаратът заснема определена област от тялото на пациента. Чрез компютърна програма се осъществява реконструкция на образите като картина от последователни напречни (аксилани) срези.

 

В практиката се използват няколко вида компютърна томография:

 • Спирална компютърна томография - при нея, системата тръба - детектори се върти непрекъснато, докато масата с пациента се движи постъпателно, по този начин сканирането на обекта е по спирална траектория.
 • Многосрезовите КТ са последно поколение КТ, при които увеличеният брой детектори осигурява получаването едновременно на повече (от 4 до 64) успоредни среза. Това съкращава още повече времето на сканирането и позволява изследването на бързи динамични процеси, например в кардиологията.

Какво ще усещате по време на изследването?

Компютърната томография е неинвазивен и безболезнен метод на изследване.

Пациентът може да почувства дискомфорт, ако масата на апарата е неудобна или студена. Неудобство може да предизвика и необходимостта пациента да остане неподвижен по време на цялото изследване.
Повечето скенери обграждат само части, а не цялото тяло на пациента, затова е малко вероятно да се развие клаустрофобия.

Има ли рискове от провеждането на изследването?

Ползите от извършването на компютърна аксиална томография (КАТ) винаги трябва да бъдат преценени срещу възможните рискове.

Компютърната томография е изследване, свързано с радиационно натоварване и затова се предполага, че съществува минимален риск за по-късно развитие на рак.
Рискът се увеличава при многократно провеждане на компютърна томография.
Изследването трябва да се извършва при ясни показания и да се избягва ненужно сканиране.

Децата са по-чувствителни на радиация, в сравнение с възрастните.

Количеството на излъчена радиация варира в зависимост от вида на скенера. Съвременната апаратура предоставя изображения с високо качество при възможно най-ниската доза на рентгеново облъчване.

При някои пациенти въвеждането на контрастна материя може да предизвика странични ефекти - при прием на йоден контраст през устата може да се появят разстройство, газове, спазми, гадене или други оплаквания.

При венозно инжектиране на контрастна материя може да се наблюдават следните нежелани реакции:

 • Болка или зачервяване на мястото на убождането
 • Уртикария, анафилаксия, бронхоспазъм, оток на ларинкса и хипотония
 • Бъбречна недостатъчност - контрастът се елиминира през бъбреците и при пациентите с предшестващо бъбречно увреждане може да се влоши бъбречната функция (дори да се стигне до бъбречна недостатъчност, изискваща хемодиализа).

Жени в лактация, на който е направена компютърна томография с въвеждане на контраст трябва да преустановят кърменето най-малко за 24 часа.

Резултати от проведеното изследване:

Получаването на образа при КТ се основава на пролъчването на изключително тънки слоеве от човешкото тяло, което обусловява получаването на фин срез без суперпониране (наслагване) на сенки от съседно лежащи органи.

Kоефициентът на отслабване в определена точка от среза се представя чрез Хънсфилдови единици (НЕ).

Скалата на Хънсфилдовите единици е от минус 1000 (за въздух) до плюс 1000 (за кости), меките тъкани имат HE от минус 300 до минус 100, за водата HU=0.

Според плътностната характеристика изображенията на процесите биват:

 • Хиподензни — с по-ниска от нормалната плътност за даден орган;
 • Хипердензни — с по-висока плътност от нормалната;
 • Изодензни — с плътност, равна на нормалната;
 • Хетеродензни — с редуващи се участъци с по-висока и по-ниска плътност;
 • Хиподензните сенки се представят в черно, а хипердензните — в бяло (силна сянка);

Кога не трябва да провеждате изследването?

Противопоказания за извършването на компютърна томография включват:

 • Бременност и кърмене;
 • Тежък диабет;
 • Заболяване на щитовидната жлеза;
 • Злокачествени заболявания на кръвоносната система;
 • Увредена бъбречна функция (бъбречна недостатъчност);
 • Тежко психическо състояние на пациента;
 • Алергични реакции към контрастни вещества (ако е необходимо изследване с контраст);
 • Пациенти с наднормено тегло (над 120 кг);

Още по темата:

4.7, 23 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА Компютърна томография (КТ)

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияКлинични пътекиИзследванияСпециалистиЗдравни съветиЗаведенияИсторияЛюбопитноПсихологияЛайфстайлНовиниАлт. медицинаНормативни актовеСнимкиОрганизацииЛеченияСоциални грижиСпорт