Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде Общи симптоми и признаци Припадък [синкоп] и колапс

Припадък [синкоп] и колапс МКБ R55

Припадък [синкоп] и колапс МКБ R55 - изображение

Синкопите са различни по етиология и патогенеза състояния, протичащи с остро нарушение на съзнанието, в резултат на недостатъчна мозъчна циркулация и настъпила хипоксия или двигателни прояви, които трябва да се разграничават от епилептичните припадъци. Разликата се състои в това, че епилептичните припадъци се дължат на ненорманлен синхронен неврален разряд.

Синкопите са с различна етиология и биват:

  • Кардиогения синкоп се среща при различни сърдечни заболявания със или без ритъмни и проводни нарушения. Дължат се на внезапно намален сърдечен минутен обем, в резултат на което намалява мозъчната перфузия и мозъка изпада в хипоксия. Пълно възстановяване без последствия може да настъпи само ако мозъчното кръвообращение се възтанови до нормални стойности до 5 мин. Ако хипоксията е продължала повече от 5 мин при нормална атмосферна температура, настъпва мозъчна хипоксия и необратими двигателни и сетивни нарушения. За разлика от епилептичния припадък кардиогения синкоп винаги преминава рязко без последващ следприпадъчен сън. Винаги, когато се докаже един синкоп за кардиогенен трябва да се изследва сърдечно-съдовата система на детето.
  • За съдовия синкоп е характерно, че той притича със световъртеж, гадене, побледняване, изпотяване и прогресивно помрачаване на съзнанието, сърцебиене, ускорено дишане, повишаване на кръвното налягане, гръдна болка, изтръпване на крайниците, чувство за задушаване и обща слабост. Най-честите причини за съдов синкоп е продължителното стоене изправен, болка, уплаха, горещина и уплаха, висока температура. При съдовите синкопи трябва винаги трябва да се търсят сърдечни пороци или андреналин синтезиращи хормони - феохромоцитом.
  • Афективно-респираторните пристъпи са често срещани в детска възраст между 6 месеца и 6 години. Настъпват винаги след определен отключващ момент - страх, гняв, болка. Афективно-респиртораните пристъпи биват два вида: с цианоза и с побледняване. Афективно-респиртораните пристъпи с цианоза настъпват след силен плач, дишането спира във вдишване, появява се посиняване или цианоза около устата, по устните, след което настъпва загуба на съзнание и падане на земята. Понякога състоянието може да се придружи с гърчове. Продължава обикновено не повече от 30 секунди. Дължи се на настъпила мозъчна хипоксия в резултат на спиране на дишането и намален минутен сърдечен обем. Афективно-респираторните пристъпи с побледняване се характеризира с това, че след няколко дълбоки вдишвания настъпва загуба на съзнание, намален мускулен тонус. Причината за развитието му е намаленото мозъчно оросяване и мозъчна хипоксия.
  • Pavor nocturnus: състояние, при което по време на спокоен сън, децата се събуждат уплашени с чувство за страх, след което сядат на леглото, гледат втренчено известно време в една точка, но не в съзнание. В този случай децата трябва да се събудят, за да излязат от това състояние. На другия ден обикновено децата нищо не помнят. Това състояние се развива обикновено, преди полунощ при по-емоционални деца, плачещи на различни страшни неща.

Лечение:

Афективно-респираторните синкопите се лекуват главно с възпитание и обучаване на децата с цел предотвратяване на силен плач. По-сериозните синкопи е необходимо да се лекуват с група медикаменти наречени транквилизатори.

3.9, 9 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Припадък [синкоп] и колапс МКБ R55

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Припадък [синкоп] и колапс МКБ R55

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки