Начало Медицинска енциклопедия Патология Обща патология Нарушение в кръвообращението Кръвоизлив

Кръвоизлив

Кръвоизлив - изображение

Кръвоизлив е изливането на кръв с всички нейни компоненти извън кръвоносните съдове или сърцето в тъканните цепнатини, телесните кухини или върху свободна повърхност. Този процес се нарича още и екстравазация.

Кръвотечението бива:

 • външно - при излив на кръв във външната среда
 • вътрешно - при излив на кръв във вътрешните кухини

В зависимост вида на засегнатия съд различаваме:

 • артериално
 • венозно
 • капилярно

В зависимост от начина, по който кръвта излиза от кръвоносните съдове се различаваме:

 • чрез разкъсване (haemorrhagia per rhexin) - кръвоизливи вследствие нараняване на кръвоносните съдове
 • чрез диапедеза ( haemorrhagia per diapedesin) - кръвоизливи вследствие преминаване на еритроцити през съдовата стена, чиято цялост видимо не е нарушена

Разкъсване на големи артерии или вени има при травми, болестни изменения в стената на съдовете причинено от атеросклероза, варици, възпалителни заболяваня или вторично ерзиране от тумори, язви и други.

Кръвоизлив чрез диапедеза се наблюдават в съдовете на микроцирклулацията - капиляри и венули. Съдовата стена не бива разкъсана, но е повишена проницаемостта на ендотелната им покривка, поради което еритроцитите излизат пасивно от капилярната стена под действо на кръвното налягане.

В зависимост от локализацията кръвоизливите биват:

 • хематом (haematom) - натрупване на различни количества кръв в дадена тъкан, оформяща масивен кръвен съсирек
 • епистаксис (epistaxis) - кръвоизлив от носа
 • хемоптое (haemoptoe) - кръвохрак
 • хемоптиза (haemoptysis) - наличие на жилки кръв в храчките
 • хематемеза (haematetemesis) - повръщане на кръв
 • мелена (melaena) - черна хематинизирана кръв в червата и фекалиите
 • хематурия (haematuria) - изливане на кръв в урината
 • менорагия (menorrhagia) - обилно менструално кръвотечене
 • метрорагия (metrorrhagia) - неменструално кръвотечене от матката
 • хемартроза (haemarthrosis) - кръв в ставната кухина
 • хемоторакс - наличие на кръв в гръдната кухина
 • хемоперикард - наличие на кръв в сърдечната кухина
 • апоплексия (apopelxia) - мозъчен кръвоизлив

Кръвоизливите по кожата се разделят на:

 • петехии - малки, точковидни кръвоизливи
 • пурпура - кръвоизлив с диаметър до 1cm
 • екхимози (ecchymoses) - големи, петнисти кръвоизливи
 • суфузии
 • сугелацио
 • хематом

Патогенезата показва няколко основни механизма на нарушенията свързани с кръвозагубата:

 • намаление на обема циркулираща кръв - хиповолемия
 • понижение на артериалното кръвно налягане - хипотензия
 • хипоксемия, хипоксия на органите и тъканите водещи до смутена обмяна на вещества

Защитно-приспособителни реакции на организма при кръвозагуба биват спазъм на периферните съдове, промяна на съдовия тонус, освобождаване на кръв от кръвните депа, увеличаване на сърдечния минутен обем, учестено и задълбочено дишане, стимулиране на еритро- и левкопоезата.

Последиците от кръвозагубата зависят от скоростта, с която се развива кръвозагубата, от количеството загубена кръв, локализацията на кръвоизлива, пол и възраст, реактивност на организма. Без съществена опасност за организма се понася еднократно до 20% от обема циркулираща кръв. Масивни и бързоразвиващи се кръвоизливи с количество на изгубената кръв възлизаща на над 1/3 от обема кръв могат да доведат до циркулационен колапс, хеморагичен шок и смърт. Хроничните малки кръвозагуби се понасят добре от организма ткт водят до включване на компенсаторните механизми.

3.0, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория