Начало Медицинска енциклопедия Физиология Физиология на бъбреците Клирънс

Клирънс

Клирънс - изображение

Бъбреците имат отделителна функция. Те очистват организма от отпадните продуктите от обмяната на веществата като образуват урина, която се отделя извън организма. Клирънсът (от англ. clearance, очистване) отразява степента на очистване на дадено вещество от бъбреците, или с други думи показва скоростта, с която това вещество се екскретира. Обемът плазма, който напълно се очиства от дадено вещество за единица време, се означава като бъбречен клирънс.

бъбрекАко 1 милиграм от някаква субстанция се съдържа във всеки един милилитър от плазмата, която преминава през бъбреците и ако 1мг от същото вещество се екскретира с урината всяка минута, означава че 1мл/мин от плазмата се очиства от субстанцията.

Количеството на веществото, което се отделя (екскретираното вещество) зависи от обемът на урината, който се отделя за единица време (диуреза) и концентрацията на веществото в урината. Тази зависимост може да се изрази със следната формула:

   Ex= V.Ux

Във формулата символите означават:

  • Ex - количество на екскретираното вещество;
  • V - обем урина, отделена за единица време;
  • Ux - концентрация на веществото в урината.

бъбрекВеществата навлизат в бъбреците единствено чрез бъбречната артерия (a. renalis) и се връщат в системното кръвообращение чрез бъбречната вена (v. renalis). Това означава, че количеството на очистеното вещество може да се изрази като разлика между бъбречната артериална и венозна концентрация. Взема се впредвид и количеството на плазмата, която преминава през бъбреците и подлежи на очистване. Чрез формула, заключението изглежда така:  

Ex= (Pa-Pv).C

Във формулата символите означават:

  • Ex - количество на екскретираното вещество;
  • Pa - бъбречна артериална концентрация на веществото;
  • Pv - бъбречна венозна концентрация на веществото;
  • C - плазмата, която преминава през бъбреците.

Ако веществото, което се очиства не се метаболизира в бъбреците, между двете уравнения се поставя равенство.

V.Ux= (Pa-Pv).C

Изразяване чрез формула на количеството на плазмата, която преминава през бъбреците и се очиства, клирънс:

C= V.Ux/(Pa-Pv)

Когато плазмата се очиства напълно от дадено вещество след преминаването си през бъбреците, цялото количество на веществото се намира в урината и съответно не може да се установи в кръвта в бъбречната вена. В тези случаи Pv=0. Тогава формулата за клирънс изглежда:

C= V.Ux/Pa

За ендогенните вещества се знае, че имат еднаква концентрация във венозната и артериалната кръв. Затова концентрацията на веществото във v. renalis може да се съди по концентрацията във венозната кръв на системното кръвообращение.

C= V.Ux/P

бъбрециКлирънсът на дадено вещество се изчислява от произведението на диурезата (отделената урина за едниница време) и концентрацията на веществото в урината, резделени на плазмената му концентрация.

Клирънсовият метод дава възможност да се определи количествено очистващата функция на бъбреците. Бъбречният клирънс дава възможност и за количествено определяне на бъбречния кръвоток и основните процеси на нефрона (гломерулна филтрация, тубулна реабсорбция и тубулна секреция). Това е така, защото количеството екскретирано вещество е равно на количеството филтрирано вещество заедно с количеството секретирано в тубулите вещество, минус количеството на реабсорбираното вещество.

3.4, 16 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://sepia.unil.ch/pharmacology/index.php?id=65

http://www.life.umd.edu/classroom/bsci440/higgins/lecture_12/lect12.html

https://www.kidney.org/atoz/content/kidneytests

Л. Витанова, Р. Гърчев; „Физиология на човека”; издателство АРСО

Arthur C. Guyton, M.D., John E. Hall, Ph.D.; „Text book of Medical Physiology“

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияАнатомияЛюбопитноФизиологияИзследванияИсторияБотаникаНовиниОткритияНормативни актовеЛайфстайлСнимкиЗдравни съветиСпециалистиПроизводителиОрганизацииАлт. медицинаХранене при...Клинични пътекиЛеченияВидеоПатологияДиетиНаучни публикации