Начало Медицинска енциклопедия Физиология Физиология и функции на кожата Обривни единици

Обривни единици

Обривни единици - изображение

Кожата се характеризира с възможността да реагира специфично на действието на ендогенни и екзогенни фактори. Отговорът на кожата се изразява с появата на морфологични промени, които се наричат обривни единици. Обривните единици могат да се означат още като обривни елементи, екзантеми или кожни ефлоресценции (за по-кратко - обриви).

Обривните единици се различават помежду си по тяхната локализация, цвят, еволюция, специфични особености и съчетания от всичките им характеристика. Това е от голямо значение за правилното диагностициране на кожните заболявания.

Обривните единици условно се разделят на първични и вторични.

Съществува и друга класификация на обривните единици, според която те се разделят на шест групи:

Първите три групи обривни елементи могат да се означат предимно като първични, а вторите три - като вторични обривни единици.

5.0, 1 глас

БИБЛИОГРАФИЯ

https://en.wikipedia.org/wiki/Exanthem

https://www.medscape.com/viewarticle/734882_2

https://backpackermedics.files.wordpress.com/2013/07/clinical-dermatology.pdf

Л. Витанова, Р. Гърчев; „Физиология на човека”; издателство АРСО

Arthur C. Guyton, M.D., John E. Hall, Ph.D.; „Text book of Medical Physiology“

ПОДРАЗДЕЛИ НА Обривни единици

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория