Начало Медицинска енциклопедия Лечения HPV ваксина: ваксина против рак на шийката на матката Ваксини и имунопрофилактика

HPV ваксина: ваксина против рак на шийката на матката

HPV ваксина: ваксина против рак на шийката на матката - изображение

След създаването, внедряването в клиничната практика и масовата употреба на ваксините епидемичната обстановка по цял свят се променя драматично. Приемани първо с типичния за хората скептицизъм и недоверие, ваксините са си заслужили почтеното място в борбата за превенция и профилактика на редица заболявания.

Благодарение на масовите имунизации сериозни и тежки заболявания като вариола, полиомиелит и други имат по-скоро историческо значение. Инцидентните единични, изолирани случаи на определено считано за почти елиминирано заболяване, но също и зачестилите случаи на морбили, туберкулоза и други се дължат на необяснимо, необичайно и неразбираемо от научната общност стартирало движение против ваксините.

Родители доброволно отказват да ваксинират децата си с ваксини, които са изпитвани десетки години и вярно са доказали своята ефективност, но нямат нищо против да им дават хомеопатия при всяка болежка (въпреки че съвременната медицина отрича хомеопатията като лечебен метод) или антибиотици при всяко покашляне (които в дългосрочен план ще се погрижат да стопят иначе слабата имунна система на детето).
Когато хора, които не разбират, се месят и още по-лошо пропагандират, тогава можем да очакваме всичко.

С така започналото движение против ваксините сами вредим на себе си и околните, лишавайки ги от така необходимата им профилактика.

Вместо да гледаме напред и да се радваме на успехите на учените, създали и внедрили поредната нова ваксина, ние сме се втренчили назад, обяснявайки на света колко вредни са ваксините, как ни разболяват и как са причина за цялото ни нещастие.

Може би това движение е една от основните причини създадената през последното десетилетие HPV ваксина: ваксина против рак на шийката на матката да няма толкова висока популярност, въпреки огромното си значение и многобройни ползи, с които допринася за профилактиката на редица заболявания основно при жените, макар и все повече доказателства да сочат, че от ваксината могат в еднаква степен да се възползват и мъже.

 Какво представлява HPV ваксината?

Какво представлява HPV ваксина: ваксина против рак на шийката на матката?

HPV ваксина: ваксина против рак на шийката на матката е специално разработена в подкрепа първоначално само на женското, а впоследствие и за мъжкото здраве.

Ваксината е силно ефективна поради своята висока имуногенност, като създава силен и траен имунитет, продължаващ обикновено повече от десет години.

Ваксината е специално разработена срещу определени щамове на HPV (човешки папилома вирус), които се считат за най-рискови от предизвикване на рак на шийката на матката.

HPV инфекцията по същество представлява едно от най-често срещаните сексуално трансмисивни заболявания, което се предава по полов път (орален, вагинален, анален) и може да предизвика заболяване дори години след рисковия полов контакт.

Инфекцията се причинява от определени вируси, като са известни множество щамове, повечето от които са безобидни, но част от тях се асоциират с изключително висок риск за рак на шийката на матката, рак по женските полови органи, вагинални брадавици, както и някои форми на рак на гърлото.

В световен мащаб са достъпни няколко ваксини (към момента са три), които според съответните ангажирани в областта здравни инспекции не се различават особено една от друга по отношение на активност и ефективност.

Ваксините предпазват от определени щамове на HPV инфекцията, като това обикновено са HPV 6, HPV 11, HPV 16 и HPV 18. Някои от тях показват ефективност и срещу други щамове, считани за рискови, като такива например са HPV 31, HPV 33, HPV 45, HPV 52, HPV 58.

С поставянето на необходимите ваксини се осигурява надеждна протекция срещу конкретните щамове на вируса, но това не заменя рутинните профилактични прегледи при личния гинеколог. Изследването на материал с помощта на ПАП - цитонамазка (така нареченият Pap test) се препоръчва успоредно с всички останали мерки. Това е най-лесният, информативен и достоверен начин за определяне състоянието и риска за конкретната жена.

Комбинираната профилактика, включваща поставянето на HPV ваксина, рутинни гинекологични прегледи, добра сексуална и здравна култура (моногамност, използване на презерватив) значително намалява дългосрочния риск от поява на свързано с HPV инфекцията заболяване.

Важно е да се отбележи, че ваксината предпазва само от определените и считани за високорискови за възникване на цервикална неоплазия щамове, като не предпазва от другите щамове, не предпазва от хламидия, гонорея, сифилис, HIV и другите предавани по полов път (сексуално трансмисивни) заболявания.

 Приложение на HPV ваксината при момичета и момчета

За кого е предназначена HPV ваксина: ваксина против рак на шийката на матката?

Ваксината е разработена и предназначена за поставянето в млада възраст, преди започване на полов живот. Това е необходимо за да се осигури оптимална протекция срещу въпросните щамове на вируса. При поставяне на ваксината при жени с наличен полов живот, последната ще бъде ефективна, но няма да предпази от вече наличните вируси в организма на жената.

По препоръки на световните здравни агенции се препоръчва поставяне на ваксината във възрастта между 9 и 12 години (в някои страни препоръките са за между 9 и 10 години, докато в други са за между 11 и 12 години). В зависимост от възприетите в конкретната страна здравни норми ваксините се поставят на два или на три пъти с интервал между всяка от около шест месеца. Най-общо ваксината е предназначена за хора между 9 и 26 годишна възраст.

Имунизирането на младите момичета ще ги предпази впоследствие от евентуално заразяване с някои от опасните вируси. Никой не може да предвиди бъдещето на своето дете, всеки иска да му осигури най-доброто, като защитата срещу определени коварни заболявания е една малка стъпка към това.

Важно е да се подчертае, че инфекцията с HPV е изключително коварна, тъй като при мъжете почти липсват клинични симптоми и в някои случаи заразяване може да се осъществи дори и при използването на презерватив.

Честотата на инфекцията показва изключително тревожна тенденция към нарастване в световен мащаб, като по данни от различни източници приблизително всяка четвърта жена е носител на някой от щамовете.

При малък процент от заразените жени се наблюдава носителство на свързаните с рак на шийката на матката щамове, което в дългосрочен план ще доведе до нарастване честотата на тази неоплазма, влошавайки качеството и скъсявайки продължителността на живот на стотици хиляди жени в цял свят.

Поставянето на HPV ваксина в крехка възраст значително ще намали и ограничи тази тревожна тенденция.

Все повече здравни организации препоръчват поставяне на HPV ваксината и на момчета на възраст между 9 и 12 години, като това ще намали разпространението на опасните щамове от една страна, от друга страна ще предпази мъжката популация от появата на свързани с вируса полови брадавици, рак на пениса и анален карцином.

Активната профилактика и повишаването на здравната култура и информираност относно рисковете от сексуално трансмисивните заболявания може да допринесе в световен мащаб за намаляване честотата не само на HPV инфекцията, но и на останалите, често срещани в клиничната практика полово-предавани заболявания.

 Крие ли рискове HPV ваксината?

Крие ли рискове поставянето на HPV ваксина: ваксина против рак на шийката на матката?

Въпреки многобройните спекулации със славата на ваксините, последните се считат за най-ефективното средство в борбата с някои тежки заболявания, обикновено с инфекциозен характер. Минималните рискове, които крият от поява на странични реакции при поставянето, не могат да се сравнят с огромния риск при липса на определена имунизация.

Рискът от развитие на съответното заболяване и неговите усложнения многократно надхвърля леките до умерени нежелани ефекти, наблюдавани при някои пациенти при поставяне на ваксината.

Обикновено странични ефекти се описват при поставяне ваксината на болни деца (с температура, подлежаща инфекция, понижен имунитет) или при неправилно съхранение на ваксината.

Многобройните изследвания, проведени върху HPV ваксината, показват изключително висока безопасност и минимален риск от изява на странични реакции, повечето от които са бързопреходни и ограничени на мястото на инжектиране.

Липсват дългосрочни проучвания с конкретно тази ваксина, но научните специалисти не прекратяват своята дейност при създаване на ваксината, а напротив, изучават се допълнителни ефекти, дългосрочни прояви, риск от нежелани реакции и взаимодействия, като се събират данни от цял свят.

Най-често при поставяне на HPV ваксина се описва болка, повишена чувствителност, зачервяване и подуване на мястото на инжектиране, които прояви бързо отшумяват в рамките на няколко дни без необходимост от симптоматично лечение. При някои може да се наблюдава замайване и загуба на равновесие в първите минути, което може да се предотврати с покой на тялото в седнало положение за около 15 минути след поставяне на ваксината.

Възможни са още главоболие, гадене, повръщане, умора, слабост при отделни пациенти, които обикновено преминават за няколко дни.

Към момента липсват данни за сериозни странични ефекти със системни поражения.

Ваксините се поставят от обучения за целта персонал в необходимия лечебен курс, като при повечето деца се описват само локално дразнене на кожата и зачервяване в рамките на 24 до 48 часа. При поява на необичайна реакция се препоръчва своевременна консултация с лекуващия лекар за преценка на състоянието и причините за развитието му.

Ваксината е все още сравнително млада, което означава, че тепърва могат да се очакват различни дългосрочни последици, като за целта продължават задълбочените проучвания. Някои специалисти предупреждават за сериозни рискове с ваксината (увреждане на фертилността, развитие на неоплазми, системни ефекти), но за потвърждението им са необходими допълнителни изследвания. Необходимо е доказване на връзката на ваксината с тези развили се нежелани прояви.

HPV ваксина: ваксина против рак на шийката на матката е част от арсенала на модерните боеприпаси срещу едни от най-често срещаните неопластични образувания, които водят до влошаване комфорта и качеството на живот на пациентите.

Информираният избор и висока здравна култура в комбинация с добра колаборация с личния лекар ще допринесе в бъдеще за ограничаване честотата на рака на шийката на матката и свързаните с HPV инфекцията заболявания.

 Информиран избор и висока здравна култура за ефективна профилактика

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

5.0, 3 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hpv-infection/in-depth/hpv-vaccine/art-20047292
https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/features/what-parents-should-know-about-hpv-cervical-cancer-vaccine#1
http://www.hpvvaccine.org.au/about-the-vaccine/vaccine-background.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/HPV_vaccine
https://medium.com/the-method/the-cervical-cancer-vaccine-is-safe-and-effective-bfd154075b4a
http://www.rho.org/files/CCA_HPV_vaccination_strategies.pdf
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-vaccine-fact-sheet
https://www.cochrane.org/news/does-hpv-vaccination-prevent-development-cervical-cancer-are-there-harms-associated-being
https://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-vaccine-young-women.htm

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияНовиниСоциални грижиСнимкиЛюбопитноЛеченияИсторияМикробиологияНормативни актовеАнкетиВидеоЗдравни съветиАлт. медицинаТестовеЛайфстайл