Начало Медицинска енциклопедия Лечения Патерици Помощни средства и медицински изделия

Патерици

Патерици - изображение

Травмите на долните крайници (фрактури, изкълчване, навяхване) са едни от най-честите в клиничната практика и представляват основната причина за необходимостта от използването на патерици.

Патериците са средство, което позволява придвижване без натоварване на увредения крайник, като притежава редица предимства пред другите допълнителни мобилни средства (инвалидни колички, бастуни и други).

От създаването на първия модел патерици до днешна дата, приблизително сто години, дизайнът на патериците не се е изменил съществено, като са направени само някои корекции и подобрения с цел минимално натоварване на горната част на тялото, подобряване на комфорта на пациента и по-лесна употреба.

Познати още от дълбока древност (има данни за използването им още в древен Египет), патериците са средство, което идва на помощ при различни по тежест увреждания на долните крайници, позволявайки подвижност и достатъчна мобилност на пациента и минимизирайки рисковете от обездвижване и мускулна атрофия.

Първите патерици са патентовани през 1917 година от Emile Schlick, като тогава е бил познат само един модел (който и към днешна дата е един от най-използваните), като впоследствие се разработват няколко други модела с цел задоволяване на индивидуалните потребности на пациенти с различни по вид и тежест увреждания.

Познаването на особеностите при употребата на патерици улеснява пациентите, като им спестява много време и дискомфорт.

Какво представляват патериците? Видове патерици

Какво представляват патериците? Видове патерици

Патериците са средство за подпомагане на движението при хора със затруднена походка или невъзможност за ходене, в резултат на травми, фрактури, ампутации, болезненост на крака и стъпалото, нестабилна походка в резултат от системни заболявания и увреждания, генетични дефекти.

Патериците са едно от основните средства за мобилност, заедно с инвалидните колички и бастуните.

Отличават се с две основни функции, а именно намаляване тежестта върху болния крак и подпомагане и повишаване на стабилността, подобряване на баланса.

Те дават на хората с парализа предимството на изправения стоеж и им позволяват да достигнат до места, които са недостъпни за инвалидна количка. В сравнение с бастуна патериците са за хора с по-тежки увреждания и необходимост от стабилна опора и щадене на единия крак (при бастуна неговата основна цел е по-скоро създаване на опора и стабилност на тялото при запазена функционална активност на двата долни крайника).

Изправеното положение на тялото подпомага циркулацията, сърдечно-съдовата система, както и функционирането на бъбреците и белите дробове. Мобилността и раздвижването с помощта на патерици намаляват рисковете от атрофия на мускулите в резултат от обездвижване, както и свързаната с обездвижването загуба на калций и отслабване на костно-ставния апарат.

Патериците позволяват изпълнение на обичайните ежедневни дейности, като в някои случаи позволяват и извършване на професионалните ангажименти (в зависимост от вида и тежестта на увреждането, тежестта на извършваната дейност и натоварването на организма).

От създаването им досега патериците не се изменили съществено своя дизайн и функционална активност, като са извършени някои корекции в дизайна (за по-лесна употреба, по-добра подвижност и по-малко натоварване на горната част на тялото), както и са разработени няколко различни вида.

Съществуват следните основни видове патерици:

 • подмишнични: този вид патерици се използват като подложката се постави срещу гръдния кош, под подмишницата и захващане на дръжките, които са под и паралелно на подложката. Използват се обикновено при пациенти с временно ограничена подвижност. За намаляване на рисковете от увреждане на съдовете и нервите, разположени в областта на подмишницата, се препоръчва използването на хавлия или меко покривало
 • подлакътни: това е един от най-често използваните видове патерици в Европа, независимо дали се касае за краткосрочна или дългосрочна употреба. Срещат се още под наименованието "патерици тип Канадка" и позволяват подлакътна опора на ръката при придвижване. Използват се с поставяне на ръката в гривната и захващане на дръжката, като гривната може да бъде изработена от пластмаса, метал (най-често алуминий), с форма, наподобяваща полукръг или окръжност
 • патерици тип платформа: този вид патерици се използват по-рядко, предимно от пациенти със слаб захват в резултат от различни форми на артрит, церебрална парализа или други състояния, намаляващи силата в ръката. Използват се като се обляга ръката на специална хоризонтална платформа и се обездвижва с каишки
 • патерици тип свободни ръце: представляват патерици за осигуряване на достатъчно добра опора на краката, без да се ангажира горната част на тялото. Представляват нетрадиционен вид патерици, който се използва сравнително рядко, предимно при травма или увреждане, засягащо само долните части на единия крайник. Основното им предимство е значително намаляване на риска от атрофия на бедрените мускули и поддържане на добра мобилност, но се прилагат само при ограничен кръг от увреждания. Функционират като се застопорява засегнатият крак в специална опорна рамка, която едновременно придържа долната част на крайника далеч от земята и прехвърля тежестта към коляното или бедрото

При избора на определен вид патерици се взимат под внимание редица фактори, като вид и тежест на увреждането, възраст и общо здравословно състояние на пациента, наличие на придружаващи заболявания и увреждания и редица индивидуални особености.

При някои пациенти вместо патерици се предпочита използване на бастун или инвалидна количка, като главният определящ фактор е възможността на болния за оптимално използване на допълнителното мобилно средство (патерици, бастун, инвалидна количка).

При кои състояния и заболявания се препоръчва използването на патерици?

При кои състояния и заболявания се препоръчва използването на патерици?

Употребата на патерици се препоръчва главно при наличие на необходимост от обездвижване на единия долен крайник, като причините за това варират в широки граници.

При тежко изкълчване, макар и по-рядко, е възможно назначаване на употреба на патерици, при фрактури, ампутация или за ускоряване на възстановяването в следоперативния период при определени манипулации се препоръчва използването на патерици, тъй като те позволяват лесно придвижване и по-широк достъп в сравнение например с инвалидните колички като същевременно позволяват раздвижване на здравия крайник и поддържане на добър тонус на останалата част от тялото (намаляват риска от обездвижване, мускулна атрофия и други).

Използват се главно при травми, следоперативно, но също и при някои системни заболявания, вродени аномалии и други, като целта е подобряване на комфорта и качеството на живот на пациента до пълното му възстановяване (при възможност за пълно възстановяване).

Използването на патериците в повечето случаи е временна мярка (до зарастване и възстановяване на счупените кости, стави, ставни връзки), а при малък процент от пациентите е необходимо перманентно използване на патериците (при тежки парези, парализи и други).

Едни от най-честите показания за употреба на патерици включват:

Използване на патерици се препоръчва и след някои оперативни интервенции в областта на долните крайници, налагащи обездвижването на единия крайник с цел оптимално възстановяване и зарастване на оперативната рана и намаляване на рисковете от евентуални усложнения, свързани с манипулацията.

При някои пациенти се препоръчва употребата на патерици с цел стабилизиране на походката след инсулт или други мозъчно-съдови инциденти.

В резултат от увреждания, засягащи долните крайници, по лекарски предписания се препоръчва използването на патерици.

Ходене с помощта на патерици

Ходене, сядане, ставане, изкачване и слизане по стълби с помощта на патерици

Съществуват някои основни, лесни правила, които при спазване значително улесняват пациентите при боравене с патериците.

В началото, през първите няколко дни, обикновено на повечето пациенти им е трудно да свикнат да използват патериците, но веднъж усвоили тънкостите при ходене, сядане, ставане и изкачване и слизане по стълби, повечето пациенти без проблем прекарват необходимото време с мобилните приспособления.

Ходенето с патерици изисква повторение на няколко основни движения:

 • пренасяне на тежестта на тялото върху здравия крак
 • преместване на патериците заедно с болния крак напред в стабилна точка
 • пренасяне на тежестта от здравия крак на ръцете и последващо преминаване на тялото между патериците, които да поемат теглото
 • изнасяне на здравия крак напред в стабилна точка и повтаряне на последователността от действия

При сядане и ставане се препоръчва следването на следните правила:

 • изберете подходяща, твърда повърхност (стабилен стол, диван)
 • изпънете наранения крак напред и хванете двете патерици с една ръка
 • използвайте свободната ръка, за да определите разстоянието до седящата повърхност и да си осигурите сигурност
 • бавно се отпуснете на стола
 • след като се разположите удобно, поставете патериците в близост до вас
 • за да се изправите се позиционирайте централно на стола, хванете двете патерици с ръката откъм засегнатия крак, избутайте тялото си с помощта на другата ръка и се изправете на здравия крак

Сядане и ставане с патерици

При необходимост от слизане и изкачване по стълби ви е необходима стабилна опора и гъвкавост.

При слизане по стълби първо върху по-ниското стъпало се поставят патериците, след тях стъпва здравият крак. При изкачване на стълби първо здравият крак се поставя върху по-високото стъпало, след него се повдигат и патериците.

Препоръчва се, особено в началото, още в първите дни с патериците, някой да е край вас и да ви помага при нужда.

За намаляване на рисковете от инциденти, но също и от нараняване при самото използване на патериците, от първостепенно значение е правилната стартова позиция на тялото и правилния хват на патериците.

Препоръчва се придържане на патериците плътно към тялото, като не е нужно да се облягате на тях с тежестта, идваща от подмишниците, а с тежестта на цялата горна част на тялото. При поставяне на патериците плътно в подмишничната зона рискувате да се причините увреждане с различна тежест в резултат от протриване и притискане на разположените там съдове и нерви.

При правилно поставяне на патериците техният горен край е препоръчително да се намира на разстояние между 4 и 5 сантиметра (3,8 до 5,1 сантиметра или средно между два до три пръста разстояние) от подмишниците.

Посъветвайте се с вашия лекар или физиотерапевт за подходящите за вас патерици (по вид, размер, материал на изработка), както и за особеностите при тяхното използване.

Полезни съвети при използването на патерици

Полезни съвети при използването на патерици:

 • използвайте подходящи за вас по размери и вид патерици
 • носете удобни, равни, ниски обувки
 • не бързайте
 • ходете с плавни, равномерни, бавни стъпки
 • не гледайте надолу, в краката си, а само напред, както при обикновено, нормално ходене
 • избягвайте плъзгащи се повърхности, като например мокри, заснежени, заледени участъци
 • премахнете всички килими от дома (при възможност), за да намалите риска от спъване
 • отстранете от пода всички предмети (торби, кашони, кабели и други), които могат да ви попречат и да причинят загуба на равновесие
 • аранжирайте мебелите в дома си така, че да ви е максимално удобно за преминаване, сядане, ставане
 • осигурете добро осветление на използваните от вас помещение в дома (особено ако ви се налага нощно време да ставате до тоалетна)
 • подсигурете пода в банята с постелки, които не се пързалят и позволяват стабилна опора
 • подредете най-често използваните вещи така, че да са ви под ръка и максимално лесни за достигане
 • при нужда не носете вещи (документи, дрехи или каквото и да е) в ръце, тъй като ще ви пречат и ще намалят стабилността и опората ви, а за целта използвайте раница, престилка с джобове или друго пособие, което ще държи ръцете ви свободни
 • при наличие на болка, скованост, мравучкане, изтръпване, подуване, силен сърбеж и други в областта на засегнатия крайник, своевременно потърсете вашия лекар
 • при затруднения с използването на патериците говорете с вашия лекар (или той или някой друг здравен работник ще ви обясни и покаже нагледно как да боравите с патериците)

Използването на патерици позволява оптимално, бързо възстановяване на засегнатия крайник (в зависимост от вида на травмата или причините, довели до необходимостта от използване на патерици) без да ограничава силно движенията и мобилността на болния.

 

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

3.5, 13 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЛЕЧЕНИЕТО Патерици

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.foothealthfacts.org/conditions/crutch-use
https://en.wikipedia.org/wiki/Crutch
https://orthoinfo.aaos.org/en/recovery/how-to-use-crutches-canes-and-walkers/
https://www.wikihow.com/Use-Crutches
https://myhealth.alberta.ca/Alberta/Pages/how-to-use-crutches.aspx
http://www.aofas.org/footcaremd/how-to/foot-injury/Pages/How-to-Use-Crutches.aspx
https://my.clevelandclinic.org/health/articles/15543-crutches

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСпортЛеченияЛюбопитноЗдравни съветиИзследванияБотаникаЛайфстайлАлт. медицинаКлинични пътекиСпециалистиВидеоНовиниИсторияХранене при...СнимкиПсихологияЗаболявания (МКБ)ДиетиФизиологияОрганизацииПроизводителиНормативни актовеИнтервютаАнкетиЗаведения