Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини Травми в областта на глезена и стъпалото Счупване на стъпалото без счупване на глезена Счупване на стъпалото, неуточнено

Счупване на стъпалото, неуточнено МКБ S92.9

Счупване на стъпалото, неуточнено МКБ S92.9 - изображение

Механизъм на счупване на стъпалото, неуточнено
Механизмът за получаване на счупване на стъпалото е индиректен компресионен - падане от височина върху крака. Може да се наблюдава и директен механизъм - падане върху пети, прегазване и др.
Счупване на стъпалото може да се получи и при травмата, която е обикновено директна, може също от преумора. Възможен е също счупване по отломъчен механизъм при контракция на късия малкопищялен мускул. Разместване при фрактура на една метатарзална кост не настъпва, тъй като другите кости служат като шина. Когато са счупени повече метатарзални кости, фрагментите са разместени.
Счупванията на пръстите на стъпалото се получават от директна травма - при падане на тежести върху тях. Чести са откритите фрактури и разкъсвания.

Клиника на счупване на стъпалото, неуточнено

  • При оглед се установява оток от хемартроза на ставата (наличие на кръв в ставата);
  • Кръвонасядане;
  • Ограничени и болезнени движения;
  • При натиск има силна болка;
  • Възможна е поява на патологична подвижност;
  • Крепитации;
  • Болка при обременяване по надлъжната ос на съответния пръст в областта на счупването.

Диагноза счупване на стъпалото, неуточнено
Важно значение има рентгеновото изследване. Рентгенографично се установява диагнозата, като на профилната проекция се вижда нарушаване на талокалканеарния ъгъл, който нормално е 45 градуса.

Лечение на счупване на стъпалото, неуточнено
При неразместени счупвания на ходилото се прави имобилизация в гипсов ботуш за около един месец.
При разместени счупвания на ходилото се извършва оперативно наместване и остеосинтеза. При раздробени счупвания често се налага да се извърши първична артродеза (изкуствено обездвижване на ставата). При разместени счупвания с нарушен талокалканеарен ъгъл се прави скелетна екстензия през tuber calcanei (възвишение на петната кост): в екстензионния гипсов ботуш за един месец след това се продължава имобилизация в добре моделиран гипсов ботуш или се извършва кръвна репозиция и остеосинтеза. След имобилизация болния трябва продължително да носи ортопедични подложки за поддържане на свода на стъпалото.
При разместени фрактури на метатарзалните кости се извършва едномоментно наместване или кръвна репозиция и остеосинтеза с Киршнерови игли.

3.7, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия