Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Външни причини за заболеваемост и смъртност

Външни причини за заболеваемост и смъртност МКБ V01-Y98

Външни причини за заболеваемост и смъртност МКБ V01-Y98 - изображение

В статиите, включени в раздела "Външни причини за заболеваемост и смъртност" се разглеждат условията и обстоятелствата на средата и заобикалящия ни свят като фактори за възникване на увреждания, наранявания и други неблагоприятни въздействия за организма.

Описани са транспортни и други злополуки, въздействие на живи механични сили, инциденти, дължащи се на природни и екологични фактори и изкуствено създадени фактори, механични механизми за летален изход, отравяния и нежелани реакции в резултат на отровни организми, лекарствени средства, биологични субстанции и химични субстанции, умишлено самонараняване, нападения, случайно нараняване и др.

Външните причини за заболеваемост и смъртност представляват едни от най-съществените проблеми на общественото здраве, особено при децата и младежите. В европейските държави тези причини за смърт заемат първо място при всички възрастови групи под 24-годишна възраст. Като се има предвид разнообразието и динамиката на травматизма, решаване на този проблем е едно от най-големите предизвикателства в областта на общественото здраве.

За съжаление нараняванията често водят до дългосрочни последици и повлияват на качеството на живот. За разлика от други причини, свързани със заболявания или преждевременна смърт, нараняванията в резултат на външни причини за заболеваемост и смъртност много често са предотвратими чрез създаване на по-безопасна околна среда и начин на живот.

3.4, 5 гласа

ВИДОВЕ Външни причини за заболеваемост и смъртност МКБ V01-Y98

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Външни причини за заболеваемост и смъртност МКБ V01-Y98

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО