Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби

Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби МКБ Z00-Z99

Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби МКБ Z00-Z99 - изображение

Факторите, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравни служби се отнасят за случаите, когато като "диагноза" или "проблем" са посочени не болест, травма или вътрешна причина, а други обстоятелства.

Такива положения могат да възникват главно в два случая:

1. Когато индивидът в дадено време, без да е задължително болен, се обръща към здравни заведения и служби със специална цел (получаване на незначителна по обем помощ или обслужване във връзка с текущо състояние — имунизация, дискутиране на проблем, който сам по себе си не е предизвикан от болест или травма, деклариране за донорство на тъкан или орган),

2. При съществуващи обстоятелства или проблем, които влияят върху здравето, но в настоящия момент не са болест или травма. Обикновено тези фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакт със здравните служби се откриват в хода на профилактичен преглед или проучване на здравното състояние на населението, по време на което индивидът може да бъде болен или здрав. Тези фактори могат да бъдат регистрирани като допълнителни обстоятелства, които трябва да се вземат в предвид при преглед по повод на някакво заболяване или увреждане.

4.2, 5 гласа

ВИДОВЕ Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби МКБ Z00-Z99

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО