Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм МКБ D50-D89

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм МКБ D50-D89 - изображение

Кръвта е "течния орган на организма". Чрез нея различни течности, секрети, екскрети, газове и други вещества се транспортират до всички органи и тъкани, както и метаболитни отпадни продукти до местата за тяхното изхвърляне от организма. Състой се от формени елементи (еритроцити, левкоцити и тромбоцити) и плазма. Участва в процеса на кръвосъсирване посредством специфични плазмени протеини.
Хемопоетичната система обединява кръвотворни и органи, които не участват пряко в кръвотворенето.

Основният орган, в който се формират формените елементи на кръвта (след раждането) е костния мозък, в който са налице благоприятни условия за осъществяване на главните процеси на хемопоезата. Преди раждането формени елементи се образуват и в черния дроб и слезката. Хемопоетичната тъкан в костния мозък е разположена между венозни синуси.

Всички кръвни клетки произхождат от общи клетки предшественици, наречени стволови клетки или плурипотентни прогениторни клетки, които в хода на своята пролиферация се диференцират в две по-детерминирани стволови клетки - една лимфоидна и друга, която е плурипотентна за цялата миелоидна система - еритроцити, неутрофилни, еозинофилни, базофилни гранулоцити, моноцити и тромбоцити. От тези стволови клетки в последствие се създават още по-обособени хемопоетични стволови клетки, които представляват унипотентни стволови клетки за еритробластно-еритроцитната клетъчна линия, за мегакариоцитно-тромбоцитната линия, за гранулоцитната и моноцитната редица.

Двата основни вида лимфоидни клетки (предшественици на Т- и В-лимфоцитите) мигрират от костния мозък в тимуса - тимусзависимите или Т-лимфоцити, а другия вид колонизират директно периферните лимфоидни органи и представляват популацията на В-лимфоцитите. Т- и В-лимфоцитите осъществяват специфичния клетъчен и хуморален (антитяло-зависим) имунен отговор.

Кръвотворната и имунната системи са жизненоважни и есенциални за нормалното функциониране на организма, осъществяват сложни функционални взаимодействия с други органи и системи, и защитават организма от инфекциозни причинители, възникване на ракови и автоимунни заболявания, което определя голямото разнообразие на патологични процеси, засягащи структурите им.

Подробна информация за заболяванията включени в болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм може да прочетете при:

3.4, 9 гласа

ВИДОВЕ Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм МКБ D50-D89

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм МКБ D50-D89

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО