Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Психични и поведенчески разстройства

Психични и поведенчески разстройства МКБ F00-F99

Психични и поведенчески разстройства МКБ F00-F99 - изображение

Психични и поведенчески разстройства са група заболявания, които могат да се дължат на органична увреда на главния мозък или прием на различни психогенни вещества и различни лекарства. Тези заболявания могат да се лекуват чрез прилагането на различни лекарствени препарати, психотерапия, електроконвулсивна терапия и други. Профилактиката и лечението на психични и поведенчески разстройства представляват огромен интерес, тъй като те често водят до личностови, емоционални и когнитивни нарушения, които влошават качеството на живот на болните и водят до тяхната социална изолация.

Психични и поведенчески разстройства обикновенно са обект на изучаване от психиатрията. Този раздел спадат следните групи заболявания:

- Органични, включително симптоматични, психични разтсройства

- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества

- Шизофрения, шизотипни и налудни разтсройства

- Разстройства на настроението [афективни разстройства]

- Невротични заболявания, свързани със стрес и соматофорни разстройства

- Поведенчески синдроми, свързани с физиологични разтсройства и соматични фактори

- Разстройства на личността и поведението в зряла възраст

- Умствена изостаналост

- Разстройства в психичното развитие

- Поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детсвото и юношеството

- Неуточнени психични разтсройства.

Някои от тези заболявания могат да доведат до сериозно нарушаване качеството на живот на болните, намаляване на работоспособността, настъпване на инвалидност и други. Изборът на правилен метод на лечение, както и продължителното наблюдаение на пациентите, са от изключителна важност за бързото и цялостното им възстановяване.

4.0, 12 гласа

ВИДОВЕ Психични и поведенчески разстройства МКБ F00-F99

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Психични и поведенчески разстройства МКБ F00-F99

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО